« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Usnesení z 27.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 20.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou dne 20.12.2017
Obec Rtyně nad Bílinou
<br> Usnesení
<br> z 27.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> konaného dne 20.12.2017 od 16:00 hodin
<br>
<br> Přítomno: 7 členů Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> /Bc.XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX XXXXX
Hliba,Ing.Stanislav Šimek/
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXX Hlibu a paní
Kristinu Diessnerovou <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje následující program 27.zasedání
zastupitelstva obce:
I.Přestupková agenda 2017 - shrnutí
II.Požární ochrana obce – prevence PO 2018-2019 + všeobecné informace
III.Prodej parcely č.364/4 k.ú.Rtyně nad Bílinou
IV.Nájemní smlouva s FK Rtyně nad Bílinou
V.Odpisový plán - Lokální výstražný systém a bezdrátový rozhlas v rámci akce „ Protipovodňová
opatření obce Rtyně nad Bílinou“
VI.Smlouva o výpůjčce s Ústeckým krajem – zábor obecních pozemků v rámci plánované akce „
III/25817- Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad Bílinou“
VII.Rozpočet pro rok 2018
VIII.Rozpočtové opatření č.6 – rozpočtové změny pro rok 2017
IX.Různé / Smlouvy o VB s ČEZ,Gas Net,přidělení bytů,GDPR 2018 pro Obec a MŠ atd./
X.Ukončení - diskuze – závěr
<br> Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou bere na vědomí bez připomínek informaci o
projednaných přestupcích v roce 2017 <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti
v oblasti požární ochrany na rok 2018 a 2019 a zároveň dává na vědomí dostupnost
informací pro veřejnost ohledně požární ochrany na webových stránkách obce <.>
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluj...

Načteno

edesky.cz/d/2423674

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz