« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, formát    
CJ \“; uJ C) A) (3 I'\ \ J L 1 „u ) „> o *3 ') a“
<br> “: c:; oc __,LU T! E)
<br> Číslojednací Spisová značka Vyřizuje/tel.<.> fax,e-mail Brno dne MMB/O429557í2018/1—1E 5400/OD/1VlMB/0201207/201 8/3 Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX-XX-XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
<br> herelova.katerina©brno cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oponeníobecnépovahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení 0 záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — účelová komunikace NN 1197,ul.Pokorova,MC Brno —- Ivanovice <.>
<br> Vyvěšeno dne: Sej muto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Ulice Pokora va.Brno — organizace dopravy a místní úprava provozu na pozemní účelové komunikaci NN 1197
<br> Magistrát města Brna (dále jen <.>,MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení š 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o silničním provozu“),na základě návrhu MČ Brno - Ivanovice.který se týká místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — účelové komunikaci NN 1 197,Brno„ který byl vyhotovený formou výkresu ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,pod názvem akce: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE POKOROVA - MK,zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s <.>,s datem „ŘÍJEN 2015“,měřítko 1:500,číslo paré ! — VAR.2 & který byl projednán s příslušným dotčeným orgánem — Policie České republiky.Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno — město aBrno — venkov,s vyjádřením pod č.j.: KRPB-219060—1/ČJ-2015-0600D1,ze dne 22.10.2015
<br> stanoví
<br> místní úpravu provozu na pozemní účelové komunikaci NN 1197 — provedenou instalací příslušného svislého dopravního značení 1 x „B II“ — „zákaz vjezdu všech motorových
<br> Č.jz MMB/0429557l2018/l—IE Zn.sp.: 5400/0D/i\f11\lef0201207/2018/3
<br> vozidel“ s dodatkovou tabulkou 1x E 13 s textem: „Mimo vozidla s povole...

Načteno

edesky.cz/d/2423549

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz