« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
<br>
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br>
V Jihlavě 26.10.2018
<br>
Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.07/2018,které se bude konat dne 6.11.2018
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br>
Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.6/2018
2.Prodej hmotných nemovitých věcí v k.ú.Daňkovice a k.ú.Sněžné na Moravě
<br> (M.Kukla,ZK-07-2018-02)
3.Zpráva o činnosti rady kraje
<br> (J.Běhounek,ZK-07-2018-03)
4.Informace o činnosti krajského úřadu
<br> (Z.Kadlec,ZK-07-2018-04)
5.Stanovení důležitých termínů na rok 2019
<br> (J.Běhounek,ZK-07-2018-05)
6.Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
<br> – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS.Dodatek
č.1 ke stávající smlouvě – prodloužení termínu
(J.Běhounek,ZK-07-2018-06)
<br> 7.FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
(J.Běhounek,ZK-07-2018-07)
<br> 8.Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu
nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové
techniky“ Nemocnice Pelhřimov,příspěvkové organizace
(V.Novotný,ZK-07-2018-08)
<br> 9.Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – zvýšení
příspěvku na provoz u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,příspěvkové
organizace
(V.Novotný,ZK-07-2018-09)
<br> 10.Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání
všeobecných praktických lékařů a pediatrů
(V.Novotný,ZK-07-2018-10)
<br> 11.Prodloužení termínu trvání smlouvy o zápůjčce pro Nemocnici Jihlava,příspěvkovou
organizaci
(V.Novotn...

Načteno

edesky.cz/d/2423190

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz