« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Třešovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce
<br> Obec Třešovice,Obecní úřad Třešovíce
<br> INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Třešovice Obecní úřad Třešovice v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třešovíce,svolaného dosavadní starostkou obce Janou Vohryzkovou v souladu s 5 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Třešovice — místnost obecního úřadu,Třešovice čp.40 Doba konání: 30.Října 2018 od 18.00 hod
<br> Navržený program:
<br> 1/ Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 2/ Schválení programu
<br> 3/ Volba starosty a místostarosty
<br> a) Určení počtu místostarostů
<br> b) Určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění a které jako neuvolnění (š 71 odst.1 písm.a/ zákona o obcích)
<br> c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> d) Volba starosty
<br> e) Volby místostarosty
<br> 4/ Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) Určení počtu členu finančního a kontrolního výboru b) Volba předsedy finančního výboru
<br> c) Volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) Volba členů finančního výboru
<br> &) Volba členů kontrolního výboru
<br> 5/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (5 72 odst.2 zákona o obcích)
<br> 6/ diskuse
<br> vvv
<br> Před schválením programu slozr clenové zastupitelstva slib
<br> V obci Třešovice,dne 23.10.2018
<br> Ja na Vohryzková dosavadní starostka obce Třešovice Vyvěšeno na úřední desce: 23.10.2018 Jméno a podpis: XXXX XXXXXXXXXX /.<.> —--——' Sejmuto z úřednídesky: XX.XX.2018 Jméno a podpis: XXXX XXXXXXXXXX /_.„„_ f——-—"— ; (roce '“EšŠEŠÍBÉ/ĚCE E,<.>.359 _01 okres STR/Mim.:
<br>.t-CE'

Načteno

edesky.cz/d/2422768

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz