« Najít podobné dokumenty

Obec Karlík - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Karlík (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karlík.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Karlík [0,23 MB]
O B E C K A R L Í K
<br> Obecní úřad Karlík
<br>
<br>
<br> Informace
<br>
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
<br> Zastupitelstva obce Karlík
<br>
Obecní úřad Karlík v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva
<br> obce Karlík,svolaného dosavadní starostkou obce Ing.Marií Sommerovou v souladu s § 91
<br> odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br> Místo konání : Obec Karlík – místnost obecního úřadu,Karlická 1,Karlík
<br> Doba konání : 5.listopadu 2018 v 18.00 hod <.>
<br>
<br> Navržený program ustavujícího zastupitelstva obce Karlík :
<br>
1.Zahájení
2.Ustanovení mandátového výboru
3.Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce
4.Složení slibu
5.Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
6.Schválení programu zastupitelstva obce
7.Určení počtu místostarostů
8.Určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni
9.Určení způsobu volby starosty a místostarosty
10.Volba starosty
11.Volba místostarosty
<br> 12.Zřízení finančního a kontrolního výboru,určení počtu členů,volba předsedů a
členů výborů
<br> 13.Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
<br> 14.Rozpočtové opatření č.5/2018
15.Různé
16.Diskuse
17.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXX
dosavadní starostka obce Karlík
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne :

Načteno

edesky.cz/d/2422352

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karlík      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz