« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Nařízení č. 16/2018, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 16/2018, formát    
STATUTÁBNÍMĚSTO BRNO B,R | N | o.PRAVNI PREDPISY 2018
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č.147/2018 <,>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.10/2018,kterým se vymezují oblasti,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle & 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a o změně nařízení statutárního města Brna č.4/2011,ve znění pozdějších předpisů
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> Magistrát města Brno.Dominikánské nám.1 <.>,601 67 BRNO úslř.provolba (+420) 542 171 1 i 1.e—mail: informace©lnno.cz,mvwzbrnoxz
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NAŘÍZENÍ č.% /2018 <,>
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č.10/2018,kterým se vymezují oblasti,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle & 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a o změně nařízení statutárního města Brna č.4/2011,ve znění pozdějších předpisů
<br> Rada města Brna se usnesla na své R7/ 189.schůzi konané dne 16.10.2018 vydat na základě ustanovení 5 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s 5 11 odst.1 a 5 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení:
<br> Článek 1
<br> Příloha č.1 nařízení statutárního města Brna č.10/2018,kterým se vymezují oblasti,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle 5 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a o změně nařízení statutárního města Brna č.4/2011,ve znění pozdějších předpisů,se zrušuje a nahrazuje novou přílohou č.1,která je přílohou tohoto nařízení <.>
<br> Článek 2 Příloha č.2 část 2 nařízení statutárního města Brna č....

Načteno

edesky.cz/d/2420611

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz