« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Nařízení č. 19/2018, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 19/2018, formát    
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO B | a | N | o.PRAVNI PŘEDPISY 2018
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č.77/2018 <,>
<br> kterým se mění nařízení statutárního města Brna č.10/2018,kterým se vymezují oblasti,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle 5 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a o změně nařízení statutárního města Brna č.4/2011,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve znění nařízení statutárního města Brna č.16/2018
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> \\-|:1;giw1'rúl' IHČŘÍH Brnu.[f)mninikúnfšlxó neim.!.GUI 67 BRNO [lSliz prnvoilm (51 43.11) 5—13 1.71 líl.n,'-111;-lil: 1!Ii'iií'lliťiijúíííM'llOJJ/L.\\w\*\v.hr1m.a:/ <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č.%? /2018 <,>
<br> kterým se mění nařízení statutárního města Brna č.10/2018,kterým se vymezují oblasti,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle š 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a o změně nařízení statutárního města Brna č.4/2011,ve znění pozdějších předpisů,ve znění nařízení statutárního města Brna č.16/2018
<br> Rada města Brna se usnesla na své R7/ 190.schůzi konané dne 23.10.2018 vydat dle ustanovení 5 23 odst.1 písm.a) a c) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ust.š 11 a ust.0 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení <.>
<br> Článek 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tímto nařízením se mění Nařízení statutárního města Brna č.10/2018,kterým se vymezují oblasti,ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po zaplacení ceny,dle 5 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a o změně nařízení statutárního města Brna č.4/2011,ve znění pozdějšíc...

Načteno

edesky.cz/d/2420607

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz