« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Nařízení č. 20/2018, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 20/2018, formát    
STATU'l'ÁBNÍ MĚSTO BRNO.; \ a | N | o ' PRÁVNÍ PREDPISY 2018
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO NAŘÍZENÍ č.20/2018 <,>
<br> kterým se mění nařízení statutárního města Brna č.11/2018,kterým se dle 5 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s š 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,stanoví ceny,za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel,ve znění nařízení statutárního města Brna č.17/2018
<br> datum nabytí účinnosti:
<br> Magistrát města: Išmu.Duminilcz'm.=:lmř nám,|,(will 07 BRNO Ústí: mm OHM (jl-113.0) 5-12 Wl Ill.t'flllťllli ŠMIhl'lnimzwrl-ln'ni'aM'.<.> \\.'\\'\\.hl'lmcz
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NAŘÍZENÍ č.20/2018 <,>
<br> kterým se mění nařízení statutárního města Brna č.11/2018,kterým se dle 5 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s š 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,stanoví ceny,za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel,ve znění nařízení statutárního města Brna č.17/2018
<br> Rada města Brna se usnesla na své R7/ 190.schůzi konané dne 23.10.2018 vydat dle ustanovení 5 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s š 23 odst.1 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,v návaznosti na ust.š 11 a ust.:; 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,toto nařízení <.>
<br> Článek 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tímto nařízením se mění nařízení statutárního města Brna č.11/2018,kterým se dle 5 10 zákona č.526/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s 5 23 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,stanoví ceny,za něž lze místní komuni...

Načteno

edesky.cz/d/2420606

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz