« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva
Pozvánka INFORMACE
<br> o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Otěšice
<br> Obecní úřad Otěšice vsouladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ( obecní zřízení ),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otěšice,svolaného dosavadním starostou obce Otěšice vsouladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Otěšice — místnost obecního úřadu,Otěšice čp.11 Doba konání: pondělí 5.listopadu 2018 od 18.00 hod.Navržený program:
<br> 1.Zahájení 2.Složení slibu člena zastupitelstva 3 Určení ověřovatelů zápisu ( š 95 odst.1 zákona o obcích ) a zapisovatele 4.Schválení programu 5.Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (š 71 odst.1 písm.a/ zákona o obcích) c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty 6.Zřízení finančního a kontrolního výboru a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volba členů finančního výboru e) volba členů kontrolního výboru 7.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( 572 odst.2 zákona o obcích) 8.Diskuse
<br> Vyvěšeno: 27.11.2018
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2418792

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz