« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Územní plán 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚP Kuňovice text odůvodnění 092018 OOP
Územní plán Kuňovice byl spolufinancován z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KUŇOVICE
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN - TEXT ODŮVODNĚNÍ
<br>
ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXXX XXXXX
Na Čeperce XXX,XXXXX Bystřice
autorizace ČKA 03228
<br>
Oprávněný projektant ÚSES:
Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
Senovážné nám.XXXXX Praha X
autorizace ČKA 01845
<br>
<br> POŘIZOVATEL: MěÚ Vlašim
<br> DATUM: září 2018
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti: Územního plánu Kuňovice
<br>
Správní orgán,který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Kuňovice
<br> Datum vydání: …………….<.>
<br> Datum nabytí účinnosti: …………….<.>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Vlašim
Odbor výstavby a územního plánování
Jana Masaryka 302
25801 Vlašim
<br> Jméno a příjmení: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Funkce: Referent úřadu územního plánování
<br> Podpis (oprávněné úřední osoby pořizovatele): …………………………………………
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
Územní plán Kuňovice – odůvodnění 09/2018
<br>
<br> 1 - 25
<br>
<br> ODŮVODNĚNÍ
<br> Obsah odůvodnění:
<br> A Textová část odůvodnění
A Textová část odůvodnění.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
a) Postup pořízení územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
c) Vyhodnocení splnění požadavků zadání.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
d) Výčet záležitostí nadmístního významu,které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje
<br> (§ 43 odst.1 stavebního...
ÚP Kuňovice text 092018 OOP
Územní plán Kuňovice byl spolufinancován z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> KUŇOVICE
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN - TEXT
<br>
ZPRACOVATEL: Ing.arch.XXXXX XXXXX
Na Čeperce XXX,XXXXX Bystřice
autorizace ČKA 03228
<br>
Oprávněný projektant ÚSES:
Ing.XXXXX XXXXXXXXX <,>
Senovážné nám.XXXXX Praha X
autorizace ČKA 01845
<br>
<br> POŘIZOVATEL: MěÚ Vlašim
<br> DATUM: září 2018
<br>
<br>
<br> Záznam o účinnosti: Územního plánu Kuňovice
<br>
Správní orgán,který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Kuňovice
<br> Datum vydání: …………….<.>
<br> Datum nabytí účinnosti: …………….<.>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Vlašim
Odbor výstavby a územního plánování
Jana Masaryka 302
25801 Vlašim
<br> Jméno a příjmení: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Funkce: Referent úřadu územního plánování
<br> Podpis (oprávněné úřední osoby pořizovatele): …………………………………………
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
Územní plán Kuňovice – 09/2018
<br>
<br>
<br> 1 - 27
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:
<br> a.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
b.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO
<br> HODNOT.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
c.URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH
<br> PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
c 1.urbanistická koncepce.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
o3 ZPF 092018
! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!!!
<br> !!!
!!!!!!!!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !!!!!!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> 1
<br> 4
<br> 2
<br> 7
<br> 3
<br> 6
<br> 1
<br> 1
<br> 3
<br> 3
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 0
<br> 1
<br> 5
<br> 0
<br> 1
<br> 3
<br> 0
<br> 3
<br> 2
<br> 2
<br> 0
<br> 2
<br> 3
<br> 0
<br> 3
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0 0
<br> 0
<br> 1
<br> 3
<br> 3
3
<br> 3
<br> 1
<br> 0
<br> 7.29.11
<br> 7.47.10
<br> 7.47.00
<br> 99
<br> 7.29.01
<br> 99
<br> 7.29.01
<br> 99
<br> 7.29.01
<br> 7.68.11
<br> 7.29.01
<br> 99
<br> 7.29.01
<br> 7.47.10
<br> 99
<br> 99
<br> 7.47.10
7.29.04
<br> 7.29.04
<br> 7.29.04
<br> 99
<br> 7.47.10
<br> 99
<br> 99
<br> 99
<br> 7.47.10
<br> 99
<br> 99
<br> 7.29.01
<br> 7.47.10
<br> 7.64.01
<br> 7.47.00
<br> 7.47.00
<br> 7.29.11
<br> Legen da
Hran ice zastavěn é ho územ í
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!!!
<br> Zastaviteln é plochy
Adm in istrativn í hran ice obce
<br> Třídy o chran y dle...
o2 VŠV 092018
!
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !!!
<br> !!
<br> !
<br> ! !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> !
<br> ÚZEMNÍ PLÁN KUŇOVICE
Výkres širších vztahůodůvodnění 09/2018 §
<br> S
Zpracovatel:
Projektant:Ing.arch.Tomáš RusseČKA 03228
Návrh ÚSES:Ing.Alena ŠimčíkováČKA 01845
<br> Paré:
<br> M 1:100000 o2Výkres č.Výkres byl zpracován na pozadí Výkresuploch a koridorů nadmístního výz namu ZÚR SČK
Ú zemní plá n Kuňovice by l spolufinancová n z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.Legenda
<br> Hranice zastavěného úz emí
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!!!
<br> Zastavitelné plochy
Administrativní hranice obce
<br> Ú SES a limity širších vztahů
RR trasy
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
<br> Označení sprá vního orgá nu,který územní plá n vy dal:
Jméno a příjmení,funkce,podpisoprá vněné úřední osoby pořizovatele:
Ing.XXXXX XXXXXXX,MěÚ Vlašim
<br> Otisk úředního razítka:
<br> Zastupitelstvo obce Kuňovice
<br> starosta obce Kuňovice
<br> Naby tí účinnostiúzemního plá nu:
o1 KOO 092018
! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!!!
<br> !!!
!!!
<br> !!!!!
!
<br> !
!
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !!!!!!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> K1
<br> K2
<br> K3
<br> K1
<br> K6
<br> K4
K7
<br> K7
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K3
<br> K4
<br> K1
<br> K1
<br> K4
<br> K3
<br> K1
<br> K4
<br> K1
<br> K3
<br> K6
<br> K5
<br> K4
<br> K1
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K1
<br> K4
<br> K4
K4 K4
<br> P5
<br> P3 P4
<br> P1
<br> P2
<br> 1
<br> 7
<br> 4
<br> 2
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 1
<br> R1
<br> L BC 5.2 Zadní důl
<br> L BC 5.3 Na Kačíně
<br> L BK 53 Zadní důl - Na Kačíně
<br> L BK 53 Pek lov - Zadní důl
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NS
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NS
<br> NZ 2
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ 1
<br> NL
<br> NS
<br> NP
<br> NP
<br> NL
<br> NZ 2
<br> NZ 1
<br> NS
<br> NZ 2
<br> NZ
<br> NS
<br> NZ 2NZ 1
<br> NZ
<br>...
3 VPS 092018
! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!!!
!!!
<br> !!!
!!!!!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !!!!!!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> K6
<br> K6
<br> K7
<br> 1
<br> 7
<br> 4
<br> 2
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 1
<br> VY MEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ,PRO KTERÁ LZE VLOŽITDO KN PŘEDKUPNÍ PRÁVO
VPO - veřejná p ro stra nství
<br> Legen da
Hra nice za sta věného ú zemí
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!!!
<br> Za sta vitelné p lochy
Administra tivní hra nice obce
<br> VY MEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ,PRO KTERÁ LZE PRÁVA K POZEMKŮM VY VLASTNIT
VPO ÚSES
<br> K6 - LBC 5.2
K7 - LBC 5.3
<br> VPS dopravn í a techn ick á in frastruk tura
VPS1 - TI - p lo cha p ro umístění ČOV
VPS2 - DS - p lochy p ro homo geniza ci komunika cí
<br> Ozn ačen í správn ího orgán u,k terý územ n í plán vydal:
Jm én o a příjm en í,fun k ce,podpisoprávn ěn é úředn í osoby pořizovatele:
In g.Jitk a Hořtová,MěÚ Vlaš im
<br> Otisk úředn...
2 HV 092018
! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
! !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!!!
!!!
<br> !!!
!!!!!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
<br> !
!
<br> !!!!!!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
! !
<br> !
!
<br> ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
! ! ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !!!!
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! ! ! ! !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !!
!!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> ! !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> !
!
<br> !
!
<br> !
<br> K1
<br> K2
<br> K3
<br> K1
<br> K6
<br> K4
K7
<br> K7
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K3
<br> K4
<br> K1
<br> K1
<br> K4
<br> K3
<br> K1
<br> K4
<br> K1
<br> K3
<br> K6
<br> K5
<br> K4
<br> K1
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K4
<br> K1
<br> K4
<br> K4
K4 K4
<br> P5
<br> P3 P4
<br> P1
<br> P2
<br> 1
<br> 7
<br> 4
<br> 2
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 1
<br> R1
<br> L BC 5.2 Zadní důl
<br> L BC 5.3 Na Kačíně
<br> L BK 53 Zadní důl - Na Kačíně
<br> L BK 53 Pek lov - Zadní důl
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NS
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NL
<br> NS
<br> NZ 2
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ 1
<br> NL
<br> NS
<br> NP
<br> NP
<br> NL
<br> NZ 2
<br> NZ 1
<br> NS
<br> NZ 2
<br> NZ
<br> NS
<br> NZ 2NZ 1
<br> NZ
<br> N...

Načteno

edesky.cz/d/2418594

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz