« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Svolání ustavujícího zasedání ZO 01112018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání ustavujícího zasedání ZO 01112018
Obecní úřad Leškovice tel: 722 695 930,607 822 711
<br> Leškovice 38.58282 Golčův Jeníkov 1eskovicehb©leskovicehbcz
<br> Svolání ustavuiícího zasedání Zastupitelstva obce Leškovice
<br> Na základě ustanovení Q“ 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění.svolávání ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Leškovice:
<br> Místo konání: Obec Leškovice —— místnost obecního úřadu,Leškovice 38 Doba konání: 1.11.2018 od 18:00 h Navrženy' program:
<br> 1) Složení slibu členy zastupitelstva 2) Určení ověřovatelů zapisu (& 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 3) Schválení programu 4) Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (% 71 zákona o obcích) c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty
<br> 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy tinančního výboru.0) volba předsedy kontrolního výboru (1) volba členů finančního výboru e) volba Členů kontrolního výboru
<br> 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (& 72 zákona o obcích)
<br> 7) Ukončení pořizování Změny č.2 územního plánu Leškovice
<br> 8) Pořízení Změny č.3 územního plánu Leškovice
<br> 9) Diskuse
<br> Na zasedání srdečně zveme všechny občany!
<br> V Leškovicích dne 24.10.2018
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: 24.10.2018 Jméno a podpis: Kamil Mic/m/
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 30.1 1.2018 Jméno a podpis:
<br> dosavadní starosta o

Načteno

edesky.cz/d/2417803

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz