« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání konání ustavující schůze zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání konání ustavující schůze zastupitelstva obce Lesná
INFORMACE
<br> o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br> Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br> 1.VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br> se koná dne 02.11.2018 od 18:00 hod <.>
<br> v místnosti kanceláře obecního úřadu
<br> Program:
<br> 1) Zahájení,složení slibu nových zastupitelů obce
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 3) Schválení programu zasedání 4) Volba starosty & místostarosty obce
<br> 5) Ustanovení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva obce - určení počtu členů
<br> a volba členů
<br> 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva 7) Zvolení a pověření zástupce obce při jednáních s Moravskobudějovíckým
<br> míkroregíonem 8) Různé,diskuse 9) Závěr
<br> Vyvěšeno na úřední desce & elektronicky dne:
<br> Sňato z úřední desky dne: 3.11.2018
<br> ___-___va „.<.> <.>
<br> ___:aa- \
<br> “EC Leem &._ 375 ZQ,<.> ŽELETAVA„2I
<br> '.*.<.>.WlWIV—quj.<.>.z—
<br> /"4 /' 3
<br> Bc.XXX XXXXXXX starosta
<br> XX.XX.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/2415990

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz