« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Doplnění záměru k prodeji pozemku p.č.123 v k.ú.Lipence

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doplnění záměru k prodeji pozemku p.č.123 v k.ú.Lipence

Záměr o prodeji pozemku č.parc.123,ulice XXXXXX XXXXXX,Praha-Lipence
<br> Hlavní město Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
155 31 Praha - Lipence,K Obci 47,IČ 241434,e-mail mu.lipence@tiscali.cz,fax 25792 2641,telefon 25792 4350,25792 1167
<br> Doplnění k záměru,zveřejněném dne 8.10.2015 <,>
prodat pozemek č.123,k.ú.Lipence
Pozemek parc.č.123 (186m2,ostatní plocha-ostatní komunikace) není obecní komunikací,v KN je
uveden způsob využití „ostatní komunikace“ <.>
Mezi vodotečí,Lipanským potokem,a prodávaným pozemkem leží parc.č.2330/32 ve vlastnictví
fyzické osoby,vlastníka pozemků parc.č.124/1.a č.2330/33 <.>
Přístup na pozemek parc.č.125 je zajištěn přímo z komunikace XXXXXX XXXXXX <.>
Přístup na pozemek parc.č.XXX bude zajištěn z pozemku č.124/2 buď
-věcným břemenem-práva chůze a jízdy pro vlastníky poz.č.122 nebo
-oddělením cca 15m2 z pozemku č.123,o které bude realizovaná výměra k prodeji menší; tedy
k prodej by byla výměra cca 170m2 <.>
<br> V Praze Lipencích dne 14.10.2015
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: XX.10.2015
Sňato dne:30.10.2015

Načteno

edesky.cz/d/241580


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz