« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka na ustanovující zastupitelstvo

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka zastupitelstvo
Obec Žiželice
Obecní úřad Žiželice
<br> I N F O R M A C E
O konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Žiželice
Obecní úřad Žiželice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích <,>
v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žiželice,svolaného
dosavadnim starostou obce Petrem Kvítkem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: OBEC ŽIŽELICE - KULTURNÍ DŮM ŽIŽELICE
Doba konání : 2.11.2018 od 17 hodin
Navržený program: 1./ Určení ověřovatelů zápisu /§ 95 odst.1 zákona o obcích/
a zapisovatele <.>
2./ Schválení programu
3./ Volba starosta a místostarosty
a./ určení počtu místostarostů
b./ určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce
uvolněni/§ 71 odst.1 písmeně a/ zákona o obcích/
c./ určení způsobu volby starosta a místostarosty
d./ volba starosty
e./ volba místostarosty
4./ Zřízení finančního a kontrolního výboru
a./ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b./ volba předsedy finančního výboru
c./ volba předsedy kontrolního výboru
d./ volba předsedy komise životního prostředí a územního plánování
e./ volba předsedy sportovní komise
f./ volba předsedy kulturní komise
5./ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva / § 72 odst.2 zákona o obcích/
<br>
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> V obci Žiželice,dne 24.10.2018 ………………………………………….<.>
dosavadní starosta obce Žiželice
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne : 25.10.2018
Jméno a podpis : ing.Panská M <.>
<br>
Sejmuto z úřední desky dne : 02.11.2018
Jméno a podpis: ing.Panská M <.>

Načteno

edesky.cz/d/2415759

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz