« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hostašovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

85.pdf
Obec Hostašovice Obecní úřad Hostašovice Hostašovice 44
<br> 741 01 Nový Jičín
<br> Č.j.U ZO-P
<br> I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hostašovice
<br> Obecní úřad Hostašovice v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,svolaného dosavadním starostou obce Zdeňkem Kelnarem v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Hostašovice — zasedací místnost obecního úřadu,Hostašovice č.p.44 Doba konání: 1.listopadu 2018 v 18:00
<br> Navržený program: 1) Zahájení 2) Složení slibu členů zastupitelstva 3) Určení ověřovatelů zápisu (š 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 4) Volba návrhové komise 5) Schválení programu 6) Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonavat jako dlouhodobé uvolnění (Š 71 zákona o obcích) c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty 7) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volba členů finančního výboru e) volba členů kontrolního výboru 8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněnych členů zastupitelstva (© 72 zákona o obcích) 9) Smlouva o dílo—Prodloužení vodovodních řadů v obci Hostašovice 10) Rozpočtové opatření k rozpočtu 2018 l 1) Diskuse
<br> V obci Hostašovice,dne 24.10.2018
<br>.<.>.<.>.<.> % JÚÉCUCJ/.'
<br> dosavadni starosta obce Hostašovice Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis.“ Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/2412583

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz