« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hostašovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

85.pdf
Obec Hostašovice Obecní úřad Hostašovice Hostašovice 44
<br> 741 01 Nový Jičín
<br> Č.j.U ZO-P
<br> I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hostašovice
<br> Obecní úřad Hostašovice v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice,svolaného dosavadním starostou obce Zdeňkem Kelnarem v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Hostašovice — zasedací místnost obecního úřadu,Hostašovice č.p.44 Doba konání: 1.listopadu 2018 v 18:00
<br> Navržený program: 1) Zahájení 2) Složení slibu členů zastupitelstva 3) Určení ověřovatelů zápisu (š 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 4) Volba návrhové komise 5) Schválení programu 6) Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonavat jako dlouhodobé uvolnění (Š 71 zákona o obcích) c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty 7) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volba členů finančního výboru e) volba členů kontrolního výboru 8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněnych členů zastupitelstva (© 72 zákona o obcích) 9) Smlouva o dílo—Prodloužení vodovodních řadů v obci Hostašovice 10) Rozpočtové opatření k rozpočtu 2018 l 1) Diskuse
<br> V obci Hostašovice,dne 24.10.2018
<br>.<.>.<.>.<.> % JÚÉCUCJ/.'
<br> dosavadni starosta obce Hostašovice Vyvěšeno na úřední desce dne: Jméno a podpis.“ Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/2412583

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz