« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z 22. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

84.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j.: 22 ZO-Us Dne: 27.9.2018
<br> USNESENÍ
<br> 22.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 27.září 2018 v 17,30 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 22.řádného zasedání toto usnesení:
<br> 1.ZO schvaluje program 22.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> 2.ZO volí A,návrhovou komisi ve složení předseda: XXXXX XXXXXXXX,člen JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXX B,za ověřovatele zápisu: Pavlu Hasalíkovou a Mgr.Vratislava Vytejčka
<br> 3.ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 31.8.2018,ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 9 648 667,25 Kč a výdajů ve výši 7 493 831,22 Kč <.>
<br> 5.&) ZO schvaluje podle 5 85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,prodej části pozemku p.č.1197/11 o výměře 180 m2,specifikovanou GP č.1028-47/2018 v k.ú.Hostašovice,po předchozím splnění podmínky 5 39 zákona,PetruKunetovi,bytem Hostašovice 276,741 01 Nový J ičín za celkovou cenu ve výši 6 480,- Kč a náklady spojené s převodem vlastnic— tví.Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu <.>
<br> b) ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č.722/6 v k.ú.Hostašovice a podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schvaluje vyhlášení prodejního záměru na prodej části pozemku p.č.722/6 v k.ú.Hostašovice.Vyhlášením prodejního záměru pověřuje starostu <.>
<br> 6.ZO bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový J ičin - Hostašovice za rok 2017 včetně příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svaz— ku obcí Moravskoslezským krajem za rok 2017 <.>
<br> 7.ZO schvaluje poskytnutí dotace a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostašovice“.Poskytovatel Obec Hostašovice,Hostašovice 44,741 01 Nový Jičín,IČ: 00600725,zastoupena starostou Zdeňkem Kelnarem,příjemce Moravskoslezský kraj,se sídlem 28.října...

Načteno

edesky.cz/d/2412582

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz