« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Usnesení z 22. ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

84.pdf
Obec Hostašovice
<br> č.j.: 22 ZO-Us Dne: 27.9.2018
<br> USNESENÍ
<br> 22.řádného zasedání Zastupitelstva obce Hostašovice konaného dne 27.září 2018 v 17,30 hodin v zasedací místnosti OU v Hostašovicích
<br> Zastupitelstvo obce Hostašovice přijímá ze svého 22.řádného zasedání toto usnesení:
<br> 1.ZO schvaluje program 22.zasedání zastupitelstva obce s přijetím usnesení ke každému bodu programu <.>
<br> 2.ZO volí A,návrhovou komisi ve složení předseda: XXXXX XXXXXXXX,člen JUDr.XXXXXX XXXXXXXXXX B,za ověřovatele zápisu: Pavlu Hasalíkovou a Mgr.Vratislava Vytejčka
<br> 3.ZO bere na vědomí zprávu starosty o činnosti OÚ od posledního zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.ZO bere na vědomí hospodaření obce za období od počátku roku do 31.8.2018,ve kterém bylo dosaženo příjmů ve výši 9 648 667,25 Kč a výdajů ve výši 7 493 831,22 Kč <.>
<br> 5.&) ZO schvaluje podle 5 85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,prodej části pozemku p.č.1197/11 o výměře 180 m2,specifikovanou GP č.1028-47/2018 v k.ú.Hostašovice,po předchozím splnění podmínky 5 39 zákona,PetruKunetovi,bytem Hostašovice 276,741 01 Nový J ičín za celkovou cenu ve výši 6 480,- Kč a náklady spojené s převodem vlastnic— tví.Podpisem kupní smlouvy pověřuje starostu <.>
<br> b) ZO souhlasí s prodejem části pozemku p.č.722/6 v k.ú.Hostašovice a podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schvaluje vyhlášení prodejního záměru na prodej části pozemku p.č.722/6 v k.ú.Hostašovice.Vyhlášením prodejního záměru pověřuje starostu <.>
<br> 6.ZO bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Nový J ičin - Hostašovice za rok 2017 včetně příloh a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svaz— ku obcí Moravskoslezským krajem za rok 2017 <.>
<br> 7.ZO schvaluje poskytnutí dotace a uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostašovice“.Poskytovatel Obec Hostašovice,Hostašovice 44,741 01 Nový Jičín,IČ: 00600725,zastoupena starostou Zdeňkem Kelnarem,příjemce Moravskoslezský kraj,se sídlem 28.října...

Načteno

edesky.cz/d/2412582

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz