« Najít podobné dokumenty

Obec Pohleď - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva
Obecní úřad Pohleď
<br> Pohleď 26,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> V Pohledi,23.10.2018
<br> Počet listů: 1
I N F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Pohleď
Obecní úřad Pohleď v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pohleď,svolaného dosavadním starostou obce Pohleď v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
 
Místo konání: objekt čp.26 – budova obecního úřadu v Pohledi
Doba konání: středa 31.října 2018 od 18.00 hodin
 Navržený program:
Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva města
Určení zapisovatele,schválení ověřovatelů zápisu a návrhu programu
Schválení programu:
1)      Volba starosty,místostarosty
   a)     určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty obce
   c)     volba místostarosty obce
2)      Zřízení kontrolního a finančního výboru a volba jejich předsedů
                    a)    určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
                    b)    volba předsedy kontrolního výboru
                    c)    volba předsedy finančního výboru
3)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
4)      Závěr
  
Vyvěšeno : 23.10.2018
<br>
XXXXXXXX XXXXX v.r <.>
starosta obce 

Načteno

edesky.cz/d/2411616

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz