« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník aktualizace dat k 1. 8. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU.pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
<br> µ#26444/S/2018-HMSO@t¸
26444/S/2018-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/S/19410/2018-HMSO
<br> VYŘIZUJE: Greňová Věra,Mgr <.>
<br> ÚTVAR: 2031
<br> TELEFON: +420 225 776 862
<br> E-MAIL: Vera.Grenova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Lhota
Boleslavská 47
27714 Lhota
<br> DATUM: 19.10.2018
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust.§ 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrálního zákona,v příloze postupuje aktualizovaný
seznam nemovitostí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní působnosti
Vaší obce.Data byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> RNDr.XXXXXXXX XXXXX
ředitel odboru
<br> Hospodaření s majetkem státu
<br> Přílohy
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2018
<br>
<br>
2018-10-23T06:32:42+0200
RNDr.XXXXXXXX XXXXX
NEZNÁMÝ VLASTNÍK K 1.8.2018.xls
tabPraha-východ
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Praha-východ Lhota Lhota u Dřís OFO XXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Lhota u Dřís 680931,č.637 144
Praha-východ Lhota Lhota u Dřís OFO XXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Lhota u Dřís 680931,č.637 144
Praha-východ Lhota Lhota u Dřís OFO XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX,XXXXX Lhota XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha ostatní komunikace Lhota u Dřís 680931,č.405/14 138
Praha-východ Lhota Lhota u Dřís OFO XXXXXXX XXXXXXXX Na Kopečku XXXX/X,Libeň,XXXXX Praha XXXXXXXXXX X 1 39 zastavěná plocha a nádvoří Lhota u Dřís 680931,st.č.310 164 Lhota stavba pro rodinnou rekreaci č.e.5,část obce Lhota,na parcele st.310 164
Praha-východ Lhota Lhota u Dřís OFO XXXXXXX XXXXXXXX Na Kopečku XXXX/X,Libeň,XXXXX Praha XXXXXXXXXX X 1 858 lesní pozemek Lhota u Dřís 680931,č.291/17 164
Praha-východ Lhota Lhota u Dřís OFO XXXXXXX XXXXX Sudovo Hlavno XX,XXXXX Kostelní Hlavno XXXXXXXXXX X X 7946 orná půda Lhota u Dřís 680931,č.643 10
Praha-východ Lhota Lhota u Dřís OFO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Sudovo Hlavno XX,XXXXX Kostelní Hlavno XXXXXXXXXX X X 7946 orná půda Lhota u Dřís 680931,č.643 10

Načteno

edesky.cz/d/2410781

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz