« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - I N F O R M A C E o konání Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrážné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

I N F O R M A C E o konání Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vrážné
Obecní úřad Vrážné
<br>
<br>
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrážné
<br> dne 1.11.2018 v 18.00 hod <.>
<br>
v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o
konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrážné svolaného dosavadní starostkou obce Janou Němcovou v
souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br>
Místo konání: zasedací místnost OÚ Vrážné <.>
<br>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Předání Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
<br> 3) Složení slibu zastupitelů
<br> 4) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 5) Schválení programu
<br> 6) Určení způsobu provedení volby starosty a místostarosty
<br> 7) Volba starosty a místostarosty
<br> 8) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
<br> 9) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
<br> 10) Diskuse
<br> 11) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Vrážném 23.10.2018
<br>
XXXX XXXXXXX
dosavadní starostka obce Vrážné
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě 23.10.2018

Načteno

edesky.cz/d/2410335

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz