« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Ustavující zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ustavující zasedání
OBECNÍ ÚŘAD KUĚOVICE
<br> INFORMACE o konání ustavuiícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kuňovice
<br> Obecní úřad Kuňovice v souladu s ustanovením š93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní Zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kuňovice,svolaného dosavadním starostou obce Karlem Růžkem v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Kuňovice - místnost obecního úřadu Kuňovice č.p.7 patum konání: 2.11.2018 Cas: 19:00 hod <.>
<br> Navržený program: 1)Určení ověřovatele zápisu (595 odst.1 zákona o obcích) a
<br> a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Volba starosty a místostarosty
<br> 4) Zřízení fmančního a kontrolního výboru a volba předsedů a členů výborů
<br> 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (% 72 odst.2 zákona o obcích)
<br> 6) Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> V Kunov1c1ch dne: OBECNÍ ÚŘAD KUŘOVICE Kuňovice 7 „77/1007 257 65 Čechtice/ Dosavadní starosta obce Kuňovice
<br> /
<br> Vyvěšeno: „ZŠ./ý 'tíf
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2409273

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz