« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 20.6.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 20.6.2018
Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce
Masojedy dne 20.6.2018
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta ve 19,20 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,sl.M.Šťastná <,>
p.Z.Semerád,p.H.Kučerová a p.J.Kovář
<br>
<br> Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
2.žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek
3.výběrové řízení
<br>
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.J.Kovář a p.Z Semerád
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 23.5.2018 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek
<br> Linka bezpečí požádala obec Masojedy o finanční příspěvek ve výši
2000,- Kč na zajištění provozu dětské krizové linky <.>
<br>
<br>
Pro 2 Proti 5
<br>
3.Výběrové řízení na opravu skladových prostor obecního úřadu <.>
<br> Po konzultaci se zastupitelé obce dne 20.6.2018 rozhodli zakázku
přidělit firmě Hradešínská stavební s.r.o,Jahodová 2890/109,106 00
Praha 10,zastoupená Ing.Josefem Stehlíkem <.>
<br>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil ve 20,40
a poděkoval všem za účast <.>
<br>
<br> Zapsala 20.6.2018 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: J.Kovář
<br> Z.Semerád
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2409243

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz