« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 23.5.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 23.5.2018
Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce
Masojedy dne 23.5.2018
<br>
<br>
Zasedání zahájil starosta ve 19,10 hod.Prohlásil,že jednání
zastupitelstva bylo řádně svoláno <.>
<br>
Bylo přítomno všech 7 členů obecního zastupitelstva:
p.J.Pazdera,p.A.Jarkovská,p.K.Šťastná,sl.M.Šťastná <,>
p.Z.Semerád,p.H.Kučerová a p.J.Kovář
<br>
<br> Starosta přečetl následující program:
<br> 1.kontrola minulého zápisu
<br> 2.směrnice 1/2018 o ochraně zpracovávaných osobních údajů a XXX a
pokyny pro práci s IT v organizaci
<br>
<br>
Zastupitelé program schválili a rozhodli,že diskuse bude probíhat
ke každému bodu zvlášť <.>
<br>
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p.H.Kučerová a p.A.Jarkovská
<br>
1.Kontrola minulého zápisu
<br> Zápis z jednání ze dne 16.5.2018 byl ověřovateli ověřen a při
zasedání vyložen k nahlédnutí.Nebyly proti němu podány námitky <.>
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
<br> 2.směrnice 1/2018 o ochraně zpracovávaných osobních údajů a XXX a
pokyny pro práci s IT v organizaci
<br> Zastupitelé schválili směrnici 1/2018 o ochraně zpracovávaných
osobních údajů a XXX a pokyny pro práci s IT v organizaci
<br>
Pro 7 Proti 0
<br>
Zasedání O.Z.nebylo přerušeno,starosta zasedání ukončil ve 19,50
a poděkoval všem za účast <.>
<br>
<br> Zapsala 23.5.2018 XXXXXXXX XXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: H.Kučerová
<br>
A.Jarkovská
<br>
<br> Starosta: XXXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2409242

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz