« Najít podobné dokumenty

Obec Masojedy - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Masojedy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín
Rorejcova 8,280 02 Kolín
<br> tel.: 321737011,fax: 321724088,e-mail: kp.kolin@cuzk.cz <,>
<br> Obec Masojedy
Masojedy 27
<br> 282 01 Český Brod
<br> Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne:
<br> RO-7/2018-204 / Svobodová Lada/ 9.2.2018
<br> Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
<br> Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Kolín (dále jen „katastrální úřad) Vám
oznamuje,že v souladu s ustanovením § 35 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů,bude v katastrálním území Masojedy obce Masojedy
provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“) <.>
Revize potrvá v období od 10.4.2018 přibližně do 30.4.2021.Při revizi budou zjišťovány změny
a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí,jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky
č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
V souladu s § 38 odst.1 písm.a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí
nezbytné součinnosti katastrálnímu úřadu v následujícím rozsahu:
V příloze k tomuto průvodnímu dopisu přikládáme oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné
vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru,které vyplývají z právních předpisů <.>
Žádáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení způsobem obvyklým ve Vaší obci <.>
Dále Vás žádáme,abyste při revizi zajistili za obecní úřad spolupráci osoby znalé místních poměrů <,>
která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace týkající se vlastníků
nemovitostí a informace týkající se nemovitostí ve vlastnictví obce.Dále abyste pro účely revize
poskytli zaměstnanci katastrálního úřadu potřebnou místnost Vašeho úřadu,jak bylo předem
dohodnuto <.>
Předmětem revize jsou mj.také seznamy budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními
a seznamy budov bez č.p./č.e....

Načteno

edesky.cz/d/2409241

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Masojedy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz