« Najít podobné dokumenty

Obec Boháňka - INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Boháňka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boháňka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Boháňka
Obec Boháňka
<br>
Boháňka 27,508 01 Hořice,IČO 00271357,není plátcem DPH <,>
<br> č.ú.10028541/0100 Komerční banka Jičín <,>
<br> tel.602564997,e-mail: ou@bohanka.org,www.bohanka.org
<br>
<br>
INFORMACE
<br> o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Boháňka
<br> Obecní úřad Boháňka v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Boháňka,svolaného
<br> dosavadním starostou obce Milanem Heligrem v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br>
<br> Místo konání: Obec Boháňka – místnost obecního úřadu,Boháňka č.p.27
<br> Doba konání: středa 31.10.2018 od 18:00
<br>
<br> Navržený program: 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br>
<br> 2) Schválení programu
<br>
<br> 3) Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů
<br> a) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva
<br> obce uvolněni (§ 71 odst.1 písm.a/ zákona o obcích)
<br> b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> c) volba starosty
<br> d) volba místostarosty
<br>
<br> 4) Zřízení finančního,kontrolního a kulturního výboru
<br> a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
<br> b) volba předsedy finančního výboru
<br> c) volba předsedy kontrolního výboru
<br> d) volba předsedy kulturního výboru
<br> e) volba členů finančního výboru
<br> f) volba členů kontrolního výboru
<br> g) volba členů kulturního výboru
<br>
<br> 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
<br> zastupitelstva (§ 72 odst.2 zákona o obcích)
<br>
<br> 6) Diskuse
<br>
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce Boháňka slib <.>
<br>
<br> V obci Boháňka,dne 23.10.2018 <.>
<br>
<br> XXXXX XXXXXX
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> vyvěšeno na úřední desce dne: 23.10.2018
<br> sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2409105

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Boháňka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz