« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace o konání ustavujícího zasedání .pdf
Obec Lhota Obecní úřad Lhota
<br> INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Lhota
<br> Obecní úřad Lhota v souladu s ustanovení 9 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota,svolaného dosavadní starostkou obce lng.Radkou Kratochvílovou v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích.Místo konání: Obec Lhota — místnost obecního úřadu,Lhota,Boleslavská 47
<br> Doba konání: 1.11.2018 od 19:00
<br> Navržený program:
<br> Určení ověřovatelů zápisu (9 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> 1) 2) 3)
<br> 4)
<br> 5)
<br> 6) 7) 8) 9)
<br> Schválení programu
<br> Volba starosty a místostarosty
<br> a) b)
<br> C) d) e)
<br> určení počtu místostarostů
<br> určení,které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (š 71 zákona o obcích)
<br> určení způsobu volby starosty a místostarosty
<br> volba starosty
<br> volba místostarosty
<br> Zřízení finančního a kontrolního výboru
<br> a) b) C) d) 9)
<br> Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru volba předsedy finančního výboru
<br> volba předsedy kontrolního výboru
<br> volba členů finančního výboru
<br> volba členů kontrolního výboru
<br> Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (& 72 odst.2 zákona o obcích)
<br> Zvolení tří zástupců obce k zastupování obce u Svazku obcí Cecemínsko
<br> Jmenování určeného zástupce pro pořizování územně plánovací dokumentace
<br> Došlá pošta,žádosti
<br> Diskuse
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> V obci Lhota,dne 23.10.2018
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Mae/W
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXXXXX dosavadní starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.10.2018
<br> Jméno a podpis: MMM/7 ŽÚVI/ M0
<br> eM
<br> Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/2408929

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz