« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Lodín (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Lodín.pdf [0,04 MB]
OBEC LODÍN Lodín č.p.100,503 15 Nechanice,Královéhradecký kraj
<br> IČ : 00269051
<br> I N F O R M A CE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Lodín
<br> Obecní úřad Lodín v souladu s ustanovením š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lodín,svolaného dosavadním starostou obce Lodín v souladu s š 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Lodín — zasedací místnost obecního úřadu,Lodín č.p.100 Doba konání: 31.10.2018 od 18:00
<br> Navržený 1) Určení ověřovatelů zápisu (9 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele program: 2) Schválení programu 3) Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva uvolněni (š 71 odst.1 písm.a / zákona o obcích) c) určení způsobu volby starosty a místostarosty d) volba starosty e) volba místostarosty 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru b) volba předsedy finančního výboru c) volba předsedy kontrolního výboru d) volba členů finančního výboru e) volba členů kontrolního výboru 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (g 72 odst.2 zákona o obcích
<br> 6) Diskuse OBEC,LoggN 1 v obci Lodín,dne 22.10.2018 503L£€Mce
<br> IČO: %;- of? _ - dosavaď'ní starosta obce Lodín
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.10.2018
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 1.11.2018

Načteno

edesky.cz/d/2404828

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz