« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - INFORMACE o konání ustavujícího zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://www.chrudim.info/zpravy/images/4248.pdf (392.4kB)
Obec Bylany Obecní úřad Bylany
<br> INFORMACE konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bylany
<br> Obecní úřad Bylany v souladu s ustanovením 593 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bylany,svolaného dosavadním starostou obce panem Janem Málkem V souladu s š91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Obec Bylany — zasedací místnost obecního úřadu,Bylany čp.77 Doba konání: 29.10.2018 od 18:00 hod <.>
<br> Navržený program: 1.Určení ověřovatelů zápisu (595,odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele 2.Schválení programu 3.Volba starosty a místostarosty ' Určení způsobu volby starosty a místostarosty ' Volba starosty ' Volba místostarosty 4.Zřízení finančního a kontrolního výboru ' Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru Volba předsedy finančního výboru Volba předsedy kontrolního výboru Volba členů finančního výboru Volba členů kontrolního výboru 5.Zřízení přestupkové komise ' Určení počtu členů přestupkové komise ' Volba předsedy přestupkové komise ' Volba členů přestupkové komise 6.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (š72 zákona o obcích)
<br> 7.Diskuse 8.Usnesení 9.Závěr
<br> Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib <.>
<br> V Bylanech dne 22.10.2018 XXX XXXXX,dosavadní starosta bce Bylany
<br> NÍ ÚŘAD B % 1.- 469 687 133
<br> Vo: 269 905 ©
<br> 9 687 133
<br> 269 90 01 B VLAŠIY
<br> OB
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 22.10.2018 013 Vyvěšeno elektronicky dne 22.10.2018
<br> Sej muto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/2402628

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz