« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Výzva k důsledněmu plnění opatření v ochraně lesa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZElŠlSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - Iýkožrout smrkový
<br> V důsledku kalamitního výskytu Iýkožrouta smrkového (kůrovec) v lesnich porostech v Plzeňském kraji vyzývá Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán státní správy lesů,všechny vlastníky lesa k důslednému plnění povinností vochraně lesa stanovené jim lesnim zákonem (zákon č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů) <.>
<br> Za účelem zmírnění poškození lesních porostů kůrovcem je třeba přijmout taková opatření,jimiž bude účinně bráněno v dalším šíření kůrovce,zejména: o V maximální možné míře zachytitjarní rojení kůrovce (Iapáky,lapače) <.>
<br>.Soustavně důsledně vyhledávat nově napadené stromy,včas je zpracovat (vytěžit) a účinně asanovat.Ktomu využít všech disponibilních kapacit <.>
<br>.Nemanipulovat s napadeným dřívím,pokud v něm vývoj kůrovce dosáhl stádia kukly a mladého brouka (reálná hrozba odpadávání kůry a šíření kůrovce při manipulaci a odvozu tohoto dříví) a toto dříví neodkladné účinně asanovat <.>
<br>.Pokud nedochází k včasnému a plynulému odvozu zpracovaného (vytěženého) dříví ke zpracování nebo lze takový stav důvodně očekávat,bezodkladně účinně asanovat veškeré kůrovcem napadené (popř.také pro kůrovce atraktivní) dříví,které zůstává na skládkách v lese i v jeho širším okolí <.>
<br> Za účinnou asanaci lze považovat“:
<br> o Odkorněni,které se provádí oloupánim kůry kmene napadeného stromu; v případě,že se pod kůrou již vyskytují kukly,mladí brouci popř.dospělí jedinci kůrovce,lze účinnou asanaci odkorněním provést pouze pomocí odkorňovaci frézy — např.adaptér na motorovou pilu <.>
<br>.Chemickou asanaci postřikem; chemická asanace může být provedena vhodným schváleným přípravkem na ochranu rostlin (dle aktuálního Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa),vždy s přimíchaným barvivem (pomocná látka v současné době pouze Scolycid),aby by...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz