« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - pozvánka na 14. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otěšice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 14.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Otěšice
Pozvánka Ve středu dne 7.března 2018 se koná od 18.00 hodin veřeiné zasedání Zastupitelstva obce Otěšice v budově oú Otěšice
<br> Program: 1.Zahájení a schválení programu jednání 2.Ověření zápisu 3.Zpráva o hospodaření 4.Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu.5.Projednání smlouvy o omezení užívání nemovitostí ve správě SÚS Plzeňského kraje 6.Projednání účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti.7.Projednání prodeje obecního pozemku v k.ú.Otěšice p.č.2237/2 a č.71 zapsaných na LV 10001.8.Projednání finančního daru Stodské nemocnici as.9.Projednání protipovodňových opatření 10.Projednání dělení a směn pozemků pro stavební parcely 11.Informace o dotacích 12 Projednání finančního daru ZO ČSV Otěšice 13.Projednání připravované akce „ Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu".14.Projednání protipovodňových opatření 15.Projednání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon evidence obyvatel
<br> 16.Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti 17.Různé
<br> 18.Diskuze
<br> 19.Závěr
<br> XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX obce Vyvěšeno dne : XX.X.XXXX
<br> _ CBE/„Tví fot/:> CTĚŠ-ICE ' Sejmuto dne 5 334 01 PRESTIGE © %

Načteno

edesky.cz/d/2401710

Meta

Jednání zastupitelstva   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz