« Najít podobné dokumenty

Obec Otěšice - Střednědobý výhled Mikroregionu přešticko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Otěšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled Mikroregionu přešticko
Mikroregion Přešticko
se sídlem: Masarykovo náměstí 311,334 01 Přeštice
IČ: 69456011
právní statut: dobrovolný svazek obcí
zapsaný u KÚ Plzeňského kraje,č.registrace č.2/99
<br> 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
<br> Stav peněžních prostředků na začátku roku 599 598 407 351 296 282 259
<br> Daňové příjmy 0 0 0 0 0 0 0
<br> Nedaňové příjmy 55 30 20 20 20 20 20
<br> Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0 0
<br> Přijaté transfery 841 660 283 294 295 296 297
z toho:
<br> dotace PK na mzdu manažera mikroregionu 35 40 50 60 60 60 60
<br> dotace PSOV PK na projekt "Obnova drobné sakrální
<br> architektury v Mikroregionu Přešticko"
250
<br> příspěvek obcí na projekt "Obnova drobné sakrální
<br> architektury v Mikroregionu Přešticko"
325 389
<br> členské příspěvky 231 231 233 234 235 236 237
<br> CELKEM 896 690 303 314 315 316 317
<br> Běžné výdaje 897 881 359 369 329 339 334
z toho:
<br> publikace - vydavatelská činnost 81 12
<br> projekt "Obnova drobné sakrální architektury v Mikroregionu
<br> Přešticko"
625 640
<br> fotosoutěž "Přešticko ve fotografii" 29 30 40 40 40 40 40
<br> odborné semináře pro obce 6 10 10 10 10 10 10
<br> příspěvek na Haydnovy slavnosti příspěvek 10 10 10 10 10 10
<br> www.stránky + www.mapa 10 10 10 10 10 10 10
<br> představenstvo 19 19 22 22 22 22 22
<br> manažer 56 75 120 120 120 120 120
<br> mezinárodní spolupráce 20 20 20 20 20
<br> příspěvek na činnost spolků v mikroregionu 20 20 20 20 20
<br> oprava cyklis.značek 10 10
<br> propag.materiály regionu 30 30
<br> služby ban.ústavů 2 2 2 2 2 2 2
<br> místní správa 69 73 75 75 75 75 80
<br> Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0 0 0
z toho:
<br> cyklotrasa Loupensko,Čertovo břemeno
<br> CELKEM 897 881 359 369 329 339 334
<br> Financování:
Změna stavu prostředků na účtech 1 191 56 55 14 23 17
<br> CELKEM 1 191 56 55 14 23 17
<br> Přebytek/schodek rozpočtu -1 -191 -56 -55 -14 -23 -17
<br> Zůstatek peněžních prostředků na konci roku 598 407 351 296 282 259 242
<br> zpracovala: K.Hofmeisterová
<br> Střednědobý výhled ...

Načteno

edesky.cz/d/2401709


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Otěšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz