« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Pozvánka na ustavující zastupitelstvo dne 29.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo dne 29.10.2018
f" * od Obecní úřad: Horní Slívno.čp.107,294 79 Kropáčova Vrutice * iai“ 326391213 *
<br> \,- ID t7pak22,e-maii: homi.slívno©volny.cz * |Čo: UCB-76267 * www.homislivnoczt
<br> Obecní úřad Horní Slivno
<br> V.Hornim Slivnč dne 20.10.2018 _ Naše značka; OUHS 318/20 | 8
<br> INFORMACE
<br> o konání ustavuiícího zasedání nově zvoleného Zastggitelstva obce Horní Slivno
<br> Obecní úřad Horní Slívno \! souladu s usmívat-“ením ý' 93 odst.! :o'rkona čt í28f2f)00 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).v platném znění.informuje o konání ustavujícího zrn-edání Zastupitelstvo obce Horní Sít'vna.svolaného dosavadní starostkou obce v souladu s „li 9! ato-L í :ákooa :: obcích <.>
<br> Místo konání: Doba konání:
<br> Nm'ržený program:
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.10.2018 Jméno a podpis: k?
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 30.10.2018
<br> Jméno a podpis:
<br> Obec Horní Slívno — zasedací místnost obecního úřadu.Horní Stima čp.ID?
<br> 29.řýna 2018 od 19:00 hod
<br> |) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.I zákona o obcích) & zapisovatele 2) Složení slibu členy zastupitelstva obce 3) Schválení programu
<br> 4) Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů určení funkcí,pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (š '?l odst.! písm.a! zákona o obcích) - určeni počtu místostarostů - určení způsobu volby starosty a místostarosty - volba starosty - volba místostarosty
<br> 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru.určení počtu členů finančního a kontrolního výboru - volba předsedy Finančního výboru - volba předsedy kontrolního výboru - volba členů finančního výboru - volba členů kontrolního výboru
<br> 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (& 72 odst.?.zákona o obcích)
<br> ?) Různé 0
<br> ' J
<br> 8) Diskuse ' - :“
<br> lng.XXXXXX XXXXXXXXX ý/fčť _
<br> dosavadní starostka obce Homi Slívnol

Načteno

edesky.cz/d/2400521

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz