« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Zveřejnění svhváleného rozpočtového opatření č. 2/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění svhváleného rozpočtového opatření č. 2/2018
Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> Zveřeinění schváleného rozpočtového opatření č.2/2018
<br> Vnásledujícím přehledu jsou uvedeny informace ke schválenému rozpočtovému opatření č.1/2017 Skupinového vodovodu Svitavy:
<br> - rozpočtové opatření bylo schváleno členskou schůzí svazku dne 5.10.20I 8 - schválené rozpočtové opatření je od 18.10.2018 velektronické podobě zveřejněno na
<br> webových stránkách svazku,konkrétně: http:l/skupinovy.vodovod.svitavy.sweb.cz/zakon—o—rozpoctove—odpovednosti_rozpoctova-opatreni.php
<br> - do jeho listinné podoby je možno nahlédnout u účetní svazku,Ivety Benkové (budova
<br> MěU Svitavy,T.G.Masaryka 25,kancelář č.223) - schválené rozpočtové opatření je zároveň zveřejněno přímo na úředních deskách obci
<br> sdružených ve svazku <.>
<br> “ „:= Verx-m5- sumu/:
<br> _ _ Hayat/: 15.JM 132 Jíw'mry i; mt: Já! 550 39,13! 550 31!
<br> ale.<.>.8 V [ T.'-\ V Y *.:; €*.a: fu,- a! V?.::.-'
<br> Ve Svitavách dne 18.02018 Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXX,jednatel svazku
<br> Skupinový vodovod Svitavy dobrovolný svazek obcí
<br> ROZPOČTOVÉ OPA TŘENÍ č.2/2018
<br> V rozpočtu skupinového vodovodu Svitavy pro rok 2018 je třeba vlivem objektivně
<br> působících příčin upravit výši příjmů a výdajů <.>
<br> Výdaje (v tis.Kč) Třída 5 —— navýšit běžné výdaje o
<br> Výdaje Pitná voda celkem 150,— Výdaje (v tis.Kč) Třída 6 -— ponížit kapitálové výdaje o
<br> Výdaje Pitná voda celkem 150,— Rekapitulace:
<br> Schválený rozpočet Poslední úpravy Upravený v tis.Kč rozpočtu v tis.Kč rozpočet v tis.Kč
<br> Nedaňové příjmy ceikem 13.500,00 1400000 14.000,00 Běžné výdaje celkem 6.150,00 6.150,00 6.300,00 Kapitálové výdaje celkem 8.180,00 9.780,00 9.630,00 Schodek/přebytek (-/+) 830,00 1.930,00 1.930,00 Splátky ČMZRB a.s.-1.190,00 -1.190,00 -1.190,oo Splátky čs a.s.-420,00 - 420,00 - 420,00 Financování 2.440,00 3.540,00 3.540,00 (= saido s opač.znam.)
<br> Rozpočtové opatření č.02/2018 bylo schváleno členskou schůzí dne 05.10.2018 <.>
<br> „„ :J'
<br> „ q...

Načteno

edesky.cz/d/2397672


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz