« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Výzva k vyjádření k podanému odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k vyjádření k podanému odvolání
*MUZAX00FP893*
MUZAX00FP893
<br> Městský úřad Žatec
<br> Stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí
Životní prostředí
<br> náměstí Svobody 1,438 01 Žatec
<br>
Spis.zn.:
<br> Č.j.:
<br> MUZAS/35491/2017/ŽP/Mot
<br> MUZA 35298/2018
<br> V Žatci dne 16.10.2018
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> Mottlová Veronika,Bc <.>
<br> 415 736 457
<br> mottlova@mesto-zatec.cz
<br>
<br>
<br> Výzva k vyjádření k podanému odvolání
<br>
Městský úřad Žatec,stavební a vyvlastňovací úřad,životní prostředí,jako věcně a místně
<br> příslušný orgán státní správy myslivosti,podle ust.§ 61 odst.1 písm.c) a § 66 odst.zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů a ust.§ 60 zákona 449/2001 Sb.<,>
<br> o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ust.§ 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> správní řád ve znění pozdějších předpisů,zasílá účastníkům řízení stejnopis odvolání proti
<br> rozhodnutí č.j.MUZA 30504/2018,vydanému ve věci uznání společenstevní honitby Žiželice
<br> u Žatce.Odvolání podali Ing.XXXXX XXXXXXX,Chomutovská XXXX,XXX XX Žatec,XXX XXXXX
<br> Mašek,Žiželice X,XXX XX Žiželice a XXX XXXXX XXXXXXX,Myslivecká XXX,XXX XX Staňkovice <.>
<br> K podanému odvolání se účastníci řízení mohou vyjádřit ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení této
<br> výzvy.Následně bude spis postoupen Krajskému úřadu Ústeckého kraje,Velká Hradební
<br> 3118/48,400 02 Ústí nad Labem,který je příslušným odvolacím správním orgánem <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.Tomáš T R Á V N Í Č E K
<br> vedoucí stavebního a vyvlastňovacího úřadu,životního prostředí
<br>
<br>
<br>
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.Městský úřad Žatec,stavební a
<br> vyvlastňovací úřad,životní prostředí žádá o vyvěšení na úřední desce Městského úřadu
<br> Žatec,úřední desce Obecního úřadu Žiželice,úřední desce Obecního úřadu Březno,úřední
<br> desce Obecního úřadu Hrušovany a úřední desce Obecního úřadu Červený Újezd <.>
<br> Po upl...

Načteno

edesky.cz/d/2396577

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz