« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - výběrové řízení na pozici Vedoucí školní jídelny Přáslavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyberove-rizeni-praslavice.pdf
Základní škola a mateřská škola Přáslavice,příspěvková organizace
<br> Přáslavice 18
<br> PSČ 783 54
<br> IČ 75028867
<br> Vyhlašuie výběrové řízení na pozici Vedoucí školní iídelnv
<br> Nástup: 2.1.2019
<br> Předpoklady pro výkon pozice vedoucí školní jídelny:
<br> r vzdělání- minimálně střední hotelová škola,střední ekonomická škola + kurz pro vedoucí provozní jednotky,střední ekonomická škola - obor společné stravování,dietní sestra nebo jiný příbuzný obor s maturitou,případně vyšší vzdělání v příbuzném oboru <,>
<br>,minimálně 5 let praxe v oboru,iv občanská a morální bezúhonnost,“r organizační a řídící schopnosti <,>
<br> » znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dále pak souvisejících právních předpisů <,>
<br> ') dobrý zdravotní stav <,>
<br> r' výhodou jsou zkušenosti s řízením provozu.Náležitosti písemné přihlášky:
<br> ? název výběrového řízení,jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,státní příslušnost,místo trvalého pobytu,příp.korespondenční adresa,kontaktní spojení (telefonní číslo,příp.e-mail) a podpis <.>
<br> ? kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce odborné praxe,včetně funkčního zařazení <,>
<br> r strukturovaný životopis <,>
<br> ',kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání <,>
<br> > kopii lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice vedoucí školní jídelny (ne starší 3 měsíců) <,>
<br> » písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů,v platném znění <.>
<br> Pracovní podmínky:
<br> "r úvazek 1,00
<br> - Přihlášky zasílejte do 31.říina 2018 na adresu školy <.>
<br> Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění požadavků.Nesplnění požadavků může být důvodem k vyřazení z účasti na výběrovém řízení <.>
<br> Tel.<.> : 730 595 061 IČ:750 28 867 Email: skolu.praslavicettl-se/namx/ web: www.zspraslavice.cz

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz