« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Nabídka nemovitého majetku k bezplatnému převodu / prodeji

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nabídka nemovitého majetku k bezplatnému převodu / prodeji
_mon:-.-u-""'"-"-
<br>.* Mědéišký podnik Razová,státní podnik v likvidaci
<br> 19300 Praha 6,Třanovského 622H1 IC: 13642090 DIC: CZ13642090
<br> Obec Vrážné XXXX XXXXXXX,starostka Vrážné XX,XXX XX Jevíčko
<br> „ i.„It"/nf „.Nase oj.: JČ HJ l$l/2018 Telefon: +420 728 374 246 e-maiE: simcakova©podnikrazova.cz
<br> Praha 01.10.2003
<br> Věc: Nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převoduiÍ prodeji
<br> Vážená paní starostko <,>
<br> dovolte nam touto cestou,s ohledem na blížící se ukončení likvidace naše podniku,nabidnout Vaší obci nemovitý majetek v naší správě v katastrálním území Vaší obce,který je
<br> možný:
<br> a) získat bezúplatně dle 5 9 odst.3) zákona č.7711997 Sb <.>,o státním podniku tímto postupem je možné převést na Vaši obec pozemky pod místními komunikacemi ve vlastnictví Vaší obce viz.přiložené LV — pozemky se způsobem využítí „ostatní komunikace “
<br> b) odkoupit je možné téměřjakoukoíi nemovitost viz.přiložené LV
<br> Vpřipadě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném emailu nebo telefonním čísle pro podrobnější informace o podmínkách převodu nemovitého majetku.Zbylý náš majetek budeme následně prodávat v dražbě,o čemž Vás taktéž vyrozumíme <.>
<br> Dáše Vás zdvořile žádáme o vyvěšení naší nabídky k prodeji nemovitého majetku,kterou přikládáme v příloze na úřední desce Vaši obce po dobu 60 dnů.O tomto zveřejnění nám prosím zašlete potvrzení o vyvěšení a sejmutí :: úřední desky <.>
<br> Budeme rádi,pokud o možnosti odkupu nemovitého majetku budete informovat Vaše občany ijinou vhodnou cestou (zasedání zastupitelstva,místní zpravodaj,rozhtas atd.)
<br> Děkuji za spolupráci,s pozdravem
<br> Zeměděíský podnik Razová,státní podnik v likvidaci Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX,likvidátor
<br> Zemědělský podnik Razovo m <.>,<.>.<.>.statmpodníkviílcvio'aci ! Priloha.Nabidka modela nemowteho majetku na“ *) LV „ 5 r k,V „,ov„ ehoGZZHtJGMáPrahaS c_ p o _u.razne sofas—12099 nič: (22136-42090 QR u Měsukiho soudu vPraze.oddA,vi.53653
<br> _ __„r— * „nu—<...

Načteno

edesky.cz/d/2394064

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz