« Najít podobné dokumenty

Obec Vrážné - Nařízení Ústředního kontrolního ústavu zemědělského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrážné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Ústředního kontrolního ústavu zemědělského
Hmmmuš 2 v <.>
<br> wu _LEkfuLc;
<br> (0% ($() Buin „) DS' ugluiíq?
<br> Úřvar: OdPP
<br> Vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXXXXX E—maii: líhuse.kompikovagýukzuacz Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Adresa: Zemědělská la.613 ()() Brno
<br> Spisová zn.: Č.j.:
<br> Označení;
<br> Dašum:
<br> ÚSTŘEIWÍ K(.žNTR€)LNÍ A mušmwí išsmv 2EMĚ£)ĚLSKÝ
<br> m z\ nunšmgx nad ("Zájlaéalnšw
<br> SZ UKZUZ ] 0040312018261 82 ÚKZÚZ 1'15852/2028 UK?! % vazi-ak les
<br> Í3,září 2013
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povelem přípravku na ochranu rostlin pro omezené a knntmiované použiti
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav aemědělský (dále jen,<.> ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán ve smyslu 572.odst.'1 p'í3m,&) zákona č.326/2084 Sb„ orostlimlékařské péči a o “změně některých souvisejících uilmruia ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “),timto
<br> quoiuie
<br> podle 5 373 Oil—% 1 Zákona v návaznosti na čl.53 nařízení Evropského Parlamentu “& Radv (ES) č 1107/2099ldá16 len „nařízení BSW;
<br> omezené & kantmíevagé rmužití Eřipgfavku na ochranu resflin Vaztak Les (evid.č.48884“ nenrofesionálními uživateli
<br> následujícím způsobem:
<br>.f.Rozsah paužítípřtgvmvku:
<br> Čt.I
<br> ' i) Hodina,oblast použití <.>
<br> 2) Škodlivý arganismua jiný účel použití
<br> Dávkování,mísitelnost
<br> OL
<br> 3) Poznámka
<br> listnáče,jehšičnany ležící dřevo na venkovních pl-Gchách
<br> kůrovci kladaucš
<br> : vajíčka pod kůru <.>
<br> 3%
<br> 3) před vylétnutím brouků
<br> lismáče,jehličnany »- lcžící dřevo na venkovních plochách
<br> kůl'OVCÍ kladoucí vajíčka do XXXXX
<br> X%
<br> X) po začátku napadení
<br> Iistnáče,jehličnany „_ ležící dřevo na “venkovních plochách
<br> kůrovci kladoucí do XXXXX a pod kům
<br> X-X %
<br> X) při zjištčném ohrožení (preventivně)
<br> (-) -_- Dchrannou lhůtu není nuiné stamwiť
<br> Neivvšší počet aplikací v roce: ix
<br> 1/4
<br> Aplikační dávka vody:
<br> pro ležící dřevo listnáčů & jehličnanů na venkovních plochách se použije:
<br> v ...

Načteno

edesky.cz/d/2394061

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrážné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz