« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací
Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Datum: 15.10.2018
<br> JID: 164430/2018/KUUK Jednací číslo: 3049 ! DS / 2018 Vyřizuje/linka: XXXXX XXXXXXX / XXX E-mail: svoboda.p©kr-ustecky.cz
<br> VEŘEJNA VYHLASKA
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení mistni úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení 5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,podle 5 77 odst.1 písm.b) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích,spočívající v
<br> osazení nového svislého dopravního značení: - č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost- 30“ s dodatkovou tabulkou
<br> č.E 9 „Druh vozidla“ — 1x - č.IP 22 „Změna organizace dopravy“ - 1x - č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost - 70“ — 1x - č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost- 50“ — 1x - č.B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost - 30“ — 1x
<br> zvýraznění stávajícího svislého dopravního značení: - č.IP 6 „Přechod pro chodce“ umístěním na retro reflexní
<br> žlutozelený fluorescenční podklad — 2x - č.2 3 „Vodící tabule“ ve zkráceném provedení nahrazením bílé barvy retro reflexním žlutozeleným podkladem — 10x
<br> — a to vše z obou směrů jízdy v lokalitě obce Žiželice a příjezdu do ní od Mostu v přesné specifikaci a umístění dle vložených výkresů „Situační výkres dopravního značení“
<br> v lokalitě: silnice I.třídy č.ll27 v obci Žiželice a příjezdu do ní ve směru od Mostu — viz vložený výkres „Schéma situace“
<br> Výrobu a osazení předmětného svislého dopravního značení zajišťuje prostřednictvím odborné firmy na své náklady majetkový správce silnic I.třídy na území U...

Načteno

edesky.cz/d/2393556

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz