« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Pozvánka na zasedání valné hromady Svazku obecních lesů Přibyslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

28/18/2
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava / Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 70953/2018 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obecních lesů Přibyslav
<br> se sídlem Ronovská 388,582 22 Přibyslav,IČO 71247840 za rok 2018
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 24.září 2018 na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Svazek obecních lesů XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XX Přibyslav
<br> Přezkoumané období: X.ledna 2018 - 31.srpna 2018 Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni čislo: XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Bc.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXX - předseda lVlarie Votavová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO Svazek obecních lesů Přibyslav nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků
<br> zjištěných při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky nebo tyto nedostatky již byly napraveny <.>
<br> Přibyslav 24.září 2018
<br> Za Kra'sk' úřad Kra'e V sočina,<,> v J y ] y KRAJSKY URAD
<br> KRAJE VYSOČINA Odbor k...
28/18/1
Svazek obecních lesů XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX,XXX XX Přibyslav
<br> POZVÁNKA na zasedání valné hromady V úterý 30.října 2018 od 15.30 hodin V zasedacím sále města Přibyslav
<br> Program: 1/ Prezence,zahájení 2/ Volba ověřovatelů zápisu 3/ Kontrola usnesení a zápisu z minulého zasedání 4/ Zrušení Svazku obecních lesů Přibyslav 5/ Volba likvidátora 6/ Diskuse
<br> XXXXXXXX XXXXX předseda svazku
<br> Pozvánka na valnou hromadu a Dílčí přezkoumání hospodaření svazku 2 24.9.2018 vyvěšeny <.>
<br> Zveřejněno:
<br> Sejmuto:
<br> Razítko obce a podpis starosty obce:

Načteno

edesky.cz/d/2387904


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz