« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí UTP/067/2018
8058/UTP12018—UTPM Čj.: UZSVM/UTPIT395/201S-UTPM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Teplice,Husitská 1071/2,415 02 Teplice
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.UTPl067l2018 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Malhostice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit sníže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodařeni organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 15.října 2018
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále „prodávaný majetek“) <.>
<br> l.Prodávaný majetek
<br> Pozemek - pozemková parcela č.3619 o výměře 199 m2,druh pozemku — ostatní plocha,způsob využití — jiná plocha,způsob ochrany — 0
<br> vkatastrálním územi Malhostice,obec Rtyně nad Bílinou,vedené u Katastrálního úřadu pro Ustecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek se nachází vseverovýchodní okrajové části osady Malhostice.Pozemek je neudržovaný a porostlý mechem,trávou a částečně i náletovými křovisky.Na hraně pozemku přiléhající k cestě se nachází stará,betonová opěrná zeď,značně narušená.Do opěrné zdi je vsazeno několik zcela zkorodovaných ocelových sloupku,které jsou pozůstatkem oplocení.Pozemek je zhorní strany částečně ohraničen oplocením ze starého zkorodovaného a rozpadajícího se drátěného pletiva a částečně oplocením ze starých prohnilých a rozpadávajících se dřevěných latí.Dřevěné oplocení (není ve vlastnictví prodávajícího) zasahuje do prodávaného majetku.Přes prodávaný majetek (pozemek p.p.č.3619) je...
ke stažení zde
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ ÚSTÍ NAD LABEM
ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ TEPLICE <,>
HUSITSKÁ 2,415 02 TEPLICE
<br> µ#9056/UTP/2018-UTPM@w¸
9056/UTP/2018-UTPM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/UTP/8346/2018-UTPM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 236
<br> E-MAIL: Petra.Rozlilkova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: va2fsxs
<br> Obec Rtyně nad Bílinou
34
41762 Rtyně nad Bílinou
<br> DATUM: 10.10.2018
<br> Žádost o vyvěšení listiny OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís.UTP/067/2018 a jeho
podmínkách na úřední desku obce Rtyně nad Bílinou
<br> Prodej nemovité věci
 pozemková parcela č.36/9 o výměře 199 m2,druh pozemku – ostatní plocha,způsob
<br> využití – jiná plocha,způsob ochrany – 0
<br> v katastrálním území Malhostice,obec Rtyně nad Bílinou,vedený u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice a zapsaný na LV č.60000 <.>
<br> S odvoláním na ustanovení § 21 odst.1 písm.a) vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,žádáme tímto o vyvěšení
přiložené listiny na úřední desku obce Rtyně nad Bílinou <.>
<br> Datum vyvěšení dne 15.10.2018
Datum sejmutí dne 06.11.2018
<br> Po sejmutí prosíme o zaslání listiny zpět na adresu našeho odboru,a to s razítkem
a vyznačenými daty vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
<br> Děkujeme za spolupráci a jsme
<br> s pozdravem
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
ředitelka odboru Odloučené pracoviště
Teplice
<br> Příloha
<br>
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.UTP/067/2018 a jeho podmínkách
<br>
2018-10-10T14:22:23+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/2387590

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz