« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Zveřejnění výsledků hodnocení architektonické soutěže, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění výsledků hodnocení architektonické soutěže, formát    
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH OBECNÍ AREÁL BRNO — IVANOVÍCE
<br> PROTOKOL o PRÚBĚHU ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH OBECNÍ AREÁL BRNO — lVANOVlCE
<br> vyhlášené
<br> v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24.dubna 1993,v platném znění (dále „Soutěžní řád“) <,>
<br> v souladu se zákonem č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „Stavební zákon“),v platném znění
<br> v souladu se zákonem č.360/1992 Sb <.>,o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,v platném znění (dále „Zákon o výkonu povolání“) <,>
<br> v souladu se zákonem č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,(dále jen „Zákon") v platném znění <,>
<br> s přihlédnutím k ustanovením © 1772 až 1779 zákona č,89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> jejíž Soutěžní podmínky
<br> byly projednány a odsouhlasený porotou dne 28.března 2018,byly schváleny v konečném znění zadavatelem dne 28.března 2018,byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů dopisem ze dne 28.března 2018 pod č.] <.>
<br> 457—2018/Šp/Ze
<br> USTAVUJÍCÍ scuůze NAVRŽENÉ SOUTĚŽNÍ POROTY
<br> Ustavující schůze poroty se konala v souladu s ustanovením 5 10 odst.1 soutěžního řádu ČKA (dále jen SŘ) dne 17_ října 2016,následně proběhlo zvolení předsedy a místopředsedy soutěžní poroty,jimiž jsou:
<br> — ing,arch.Vojtěch Mencl,předseda <,>
<br> » lng,BCA.XXXXXXX XXXXXXXXX,místopředsedkyně <.>
<br> Porota projednávala Soutěžní podmínky a Zadání a stavební program,hlasováním per rollam dne 20.12.2016 formálně odsouhlasila soutěžní podmínky ve verzi ze dne 20.října 2016 včetně soutěžních podkladů a doporučila vyhlašovateli jejich předložení Česke komoře architektů ke konečnému schválení <.>
<br> Z ustavující schůze byl pořízen zápis,který je přílohou tohoto protokolu — viz.PŘÍLOHA | <.>
<br> 30110213 SOUTĚŽNÍ POROTY KONANÉ DNE 29.01.2018
<br> Jednání bylo svoláno za účelem rekapitulace již připravených soutěžních podkladů a je...

Načteno

edesky.cz/d/2382491

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz