« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ivanovice - Záměry statutárního města Brna, formát    

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ivanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna, formát    
č.j.MMB/0407052/2018/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
<br> hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a
<br> záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem části pozemku p.č.1684/1 - ostatní plocha,manipulační plocha,o výměře 500 m² <,>
v k.ú.Štýřice
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173158,e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0407052/2018/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.prodej pozemků:
- p.č.3040/22 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 533 m² <,>
<br> - p.č.3047/6 - ostatní plocha,pohřebiště,o výměře 1.211 m² <,>
<br> - p.č.3114/4 - zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 344 m² <,>
<br> - p.č.3114/175 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 346 m² <,>
<br> - p.č.3114/176 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 1 m² <,>
<br> - p.č.3131/2 - orná půda,o výměře 129 m² <,>
<br> - p.č.6307 - ostatní plocha,zeleň,o výměře 573 m² <,>
<br> - p.č.6320 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 1.305 m² <,>
<br> vše v k.ú.Šlapanice u Brna
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Celer,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.240 <,>
<br> tel.542173041,e-mail: celer.marek@brno.cz)
<br>
<br> 3.pacht
- část p.č.2227/73 - orná půda,o výměře 1.621 m² <,>
<br> - část p.č.2541/20 - orná půda,o výměře 377 m² <,>
<br> - p.č.2550/1 - ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 885 m² <,>
<br> - část p.č.2551/1 - orná půda,o výměře 7.109 m² <,...

Načteno

edesky.cz/d/2382490

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ivanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz