« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka na 15.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 22.10.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 15.zasedání Zastupitestva Ústeckého kraje dne 22.10.2018
03102018 15731412018/KUUK
<br> 897!INFI2018
<br> gOIdřich Bubeníček hejtman
<br> Datum: 3.10.2018 Evidenční číslo: JID 157314/2018/KUUK,č.j.897/INF/2018
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> vsouladu s š 40 odst.1 č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám 15.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V.volebním období 2016 — 2020
<br> na pondělí 22.října 2018 od 10.00 hodin
<br> do konferenčního sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labem
<br> Příloha,Program 15.zasedání Zastupitelstva Usteckého kraje
<br> strana 1 / 1
<br> Předprogram
<br> na 15.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,V.volební období 2016 - 2020 dne 22.10.2018 od 10:00 hodin V konferenčním sále Kraj ského úřadu Usteckého kraje <.>
<br> Blok: 01 Zahájení,určení zapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise
<br> Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1
<br> 5.2
<br> 5.3
<br> 5.4
<br> 5.5
<br> 5.6
<br> Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje Kontrola plnění usnesení
<br> Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
<br> Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.18/SML3564-SoPD/ZD uzavřené dne 25.6.2018 - Krajská zdravotni,a.s <.>
<br> Financování nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných společností Krajská zdravotní,a.s <.>
<br> Blok: 06 Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka
<br> 6.1
<br> 6.2
<br> Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Usteckého kraje,kteří nejsou členy Zastupitelstva Usteckého kraje
<br> Změna pravidel pro tvorbu a provádění zřizovacích listin příspěvkových organizací Usteckého kraje
<br> 6.3 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem 6.4 SPZ Triangle — uzavření kupní smlouvy se společností Nexen Tire Europe s.r.o <.>
<br> 6...

Načteno

edesky.cz/d/2381559

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz