« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

81.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.36-2018 ze dne 24.9.2018
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V navaznost1 na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č j 8ZO Us bod 11 ze dne 9.3.2016
<br> SChVžlllljl 8.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2018
<br> Kterym se príjmy 1 vydaje zvyšují o 2 186; Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Vyse uvedenou zmenu v rozpočtu obce provede do 24.9 2018 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> VHostašovicích XX.X.XXXX
<br>,I'QCúOši'd-f Í/(Šv © OL
<br>,— i,z,<.> 'a„ (95% 9
<br> f y); \ *“ be,* (j/fft'l //03 VO\/ií\\//
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice
<br> \\
<br> KEO-W 1.11.225 / UCOGy
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracováno: 24.9.2018 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.8
<br> PRlJ MY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ záv.ukazate|ů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 0000 4111 XXXX 63 000,00 2 186,00 65 186,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pok|.správy stát.rozpoč.PR'JMY ' zmena hlavmc“ 63 000,00 218B,00 65186,00 zavaznych ukazatelu celkem VYDAJ E Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ záv.ukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 6115 5021 0000 20 000,00 2 186,00 22 186,00 Ostatní osobní výdaje WDAJE ' změna h'avn'Ch 20 000,00 2 186,00 22 186,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.8
<br> V souladu s ustanovením © 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením BZO-Us
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.X.XXXX % ; / / Ú
<br>,/
<br> na zasedání dne 09.03.2018 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2379814


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz