« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 8

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

81.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.36-2018 ze dne 24.9.2018
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V navaznost1 na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č j 8ZO Us bod 11 ze dne 9.3.2016
<br> SChVžlllljl 8.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2018
<br> Kterym se príjmy 1 vydaje zvyšují o 2 186; Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Vyse uvedenou zmenu v rozpočtu obce provede do 24.9 2018 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> VHostašovicích XX.X.XXXX
<br>,I'QCúOši'd-f Í/(Šv © OL
<br>,— i,z,<.> 'a„ (95% 9
<br> f y); \ *“ be,* (j/fft'l //03 VO\/ií\\//
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice
<br> \\
<br> KEO-W 1.11.225 / UCOGy
<br> Rozpočtové změny roku 2018
<br> zpracováno: 24.9.2018 strana: 1
<br> Rozpočtové opatření č.8
<br> PRlJ MY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ záv.ukazate|ů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 0000 4111 XXXX 63 000,00 2 186,00 65 186,00 Neinvest.přij.transfery z všeob.pok|.správy stát.rozpoč.PR'JMY ' zmena hlavmc“ 63 000,00 218B,00 65186,00 zavaznych ukazatelu celkem VYDAJ E Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ záv.ukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 6115 5021 0000 20 000,00 2 186,00 22 186,00 Ostatní osobní výdaje WDAJE ' změna h'avn'Ch 20 000,00 2 186,00 22 186,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.8
<br> V souladu s ustanovením © 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením BZO-Us
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX dne: XX.X.XXXX % ; / / Ú
<br>,/
<br> na zasedání dne 09.03.2018 <.>

Načteno

edesky.cz/d/2379814


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz