« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.35-2018 ze dne 21.9.2018
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.8ZO-Us,bod 11,ze dne 9.3.2016
<br> schvalují 7.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2018
<br> Kterým se příjmy i výdaje zvyšují o 30 000,- Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 21.9.2018 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> VOSÍ4J1\
<br> /c/w (ŽL 39)
<br> “ \ /VO\/\í\\
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice KEO-W X.XX.225 / UCOBy
<br> Rozpočtové změny roku 2018 Zpracovanoz 4102018
<br> strana: 1 Rozpoctove opatrenl c.7 P RIJ MY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ zavukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 0000 4111 XXXX 33 000,00 30 000,00 63 000,00 Neínvest.přij.transfery z všeob.pok|,správy stát.rozpoč * “ ' * ' PR'JMY ' zmena h'avn'Ch 33 000,00 30 000,00 63 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> VYDAJE Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _
<br> záv.ukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 6115 5021 0000 0,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní osobní výdaje * 6115 5139 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený * 6115 5173 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) * 6115 5175 0000 0,00 6 000,00 6 000,00 Pohoštění
<br> VYDAJE - změna hlavních 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 820-Us na zasedání dne 09.03.2016 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX „UŽ Ž/

Načteno

edesky.cz/d/2379813


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hostašovice
09. 03. 2020
04. 02. 2020
05. 01. 2020
05. 01. 2020
21. 12. 2019
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz