« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Rozpočtové opatření č. 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80.pdf
Obec Hostašovice
<br> Rozhodnutí starosty č.35-2018 ze dne 21.9.2018
<br> o provedení rozpočtového opatření
<br> V návaznosti na zmocnění zastupitelstvem obce usnesením č.j.8ZO-Us,bod 11,ze dne 9.3.2016
<br> schvalují 7.rozpočtové opatření k rozpočtu pro rok 2018
<br> Kterým se příjmy i výdaje zvyšují o 30 000,- Kč.Podrobná specifikace je uvedena v příloze <.>
<br> Výše uvedenou změnu v rozpočtu obce provede do 21.9.2018 ekonomka paní XXXX XXXXXX <.>
<br> V Hostašovicích XX.X.XXXX
<br> VOSÍ4J1\
<br> /c/w (ŽL 39)
<br> “ \ /VO\/\í\\
<br> XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Obec Hostašovice KEO-W X.XX.225 / UCOBy
<br> Rozpočtové změny roku 2018 Zpracovanoz 4102018
<br> strana: 1 Rozpoctove opatrenl c.7 P RIJ MY Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _ zavukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 0000 4111 XXXX 33 000,00 30 000,00 63 000,00 Neínvest.přij.transfery z všeob.pok|,správy stát.rozpoč * “ ' * ' PR'JMY ' zmena h'avn'Ch 33 000,00 30 000,00 63 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> VYDAJE Úroveň Rozpočet „ Rozpočet _
<br> záv.ukazatelů Par POI Org před změnou Zmena po změně POP'S * 6115 5021 0000 0,00 20 000,00 20 000,00 Ostatní osobní výdaje * 6115 5139 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený * 6115 5173 0000 0,00 2 000,00 2 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) * 6115 5175 0000 0,00 6 000,00 6 000,00 Pohoštění
<br> VYDAJE - změna hlavních 0,00 30 000,00 30 000,00
<br> závazných ukazatelů celkem
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> V souladu s ustanovením š 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením 820-Us na zasedání dne 09.03.2016 <.>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXX „UŽ Ž/

Načteno

edesky.cz/d/2379813


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz