« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Sdělení záměru o prodeji majetku - pozemek p.č.123 v k.ú. Lipence

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení záměru o prodeji majetku - pozemek p.č.123 v k.ú. Lipence

Záměr o prodeji pozemku č.parc.123,ulice XXXXXX XXXXXX,Praha-Lipence
<br> Hlavní město Praha MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
155 31 Praha - Lipence,K Obci 47,IČ 241434,e-mail mu.lipence@tiscali.cz,fax 25792 2641,telefon 25792 4350,25792 1167
<br> SDĚLENÍ ZÁMĚRU o prodeji majetku
Městská část Praha - Lipence,IČ 241431
v souladu se zákonem č.131/2000 Sb.o hl.městě Praze,podle usnesení Rady městské části
č.20/10-2015 ze dne 5.10.2015 <,>
sděluje záměr prodat pozemek č.123,k.ú.Lipence <,>
ve vlastnictví hl.města Prahy,svěřené Městské části Praha Lipence <,>
1.Předmět prodeje
Předmětem prodeje je pozemek parc.č.123 (186m2,ostatní plocha-ostatní komunikace) č.123
v ulici XXXXXX XXXXXX,kat.úz.Lipence <.>
Pozemek č.123 se nachází mezi a dále mezi pozemky č.122,č.125 a č.124/1,které nejsou ve
vlastnictví hl.města Prahy <.>
2.Současné využití <.>
Pozemek tvoří nevyužívanou spojnici mezi Lipanským potokem a ulicí XXXXXX XXXXXX,nelze jen
samostatně využít pro stavbu <.>
Na pozemku nejsou žádná zařízení nebo jiný majetek hl.města-městské části <.>
3.Odůvodnění prodeje <.>
Pozemek není využíván,neuvažuje se s jeho použitím pro inženýrské sítě nebo komunikace <.>
Z tohoto hlediska je pro městskou část majetkem zbytným <.>
4.Cena <.>
Cena pozemku bude určena znalecký posudkem a prodejní cena nesmí být nižší než cena podle
znaleckého posudku <.>
5.Podmínky prodeje <.>
Obsah,podmínky a zveřejnění záměru k prodeji výše uvedených částí pozemků schválila Rada MČ
Praha-Lipence dne 5.10.2015 <.>
Prodej podléhá schválení Zastupitelstvem MČ Praha-Lipence a souhlasu příslušného útvaru
Magistrátu hlavního města Prahy <.>
6.Ostatní informace,zrušení záměru a prodeje <.>
Záměr bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách prodávajícího <.>
Námitky proti tomuto záměru lze podat do 15 dnů od jeho zveřejnění na adrese vyhlašovatele <.>
Vyhlašovatel tohoto záměru má právo prodej zrušit i bez uvedení důvodu; zájemci o koupi nepřísluší
žádná náhrada nebo kompenzace nákladů či ztráty času <.>
<br> V Praze Lipencích dne: 7.10.2015
XXXXXX XXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: X.10.2015
Sňato dne: 26.10.2015

Načteno

edesky.cz/d/237738


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz