« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Informace pro kandidáty do zastupitelstva obce 5. - 6. 10. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vzor kandidátní listiny č. 10 - sdružení politických stran, politických hnutí a nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny č. 9 - sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny č. 8 - sdružení politických stran a nezávislých kandidátů

Vzor kandidátní listiny č. 7 - sdružení nezávislých kandidátů
Vzor č.7
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
konané ve dnech 5.a 6.10.2018
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název sdružení nezávislých kandidátů:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: sdružení nezávislých kandidátů
<br> Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
(Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br>
<br>
Zmocněnec sdružení nezávislých kandidátů:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
Vzor kandidátní listiny č. 6 - nezávislý kandidát
Vzor č.6
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 5.a 6.10.2018
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Typ volební strany: nezávislý kandidát
<br> Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části <,>
obec,kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Název politické strany nebo politického hnutí,jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
podpis kandidáta
V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2018
<br> (Kandidátní listinu lze podat nejpozději v úterý 31.července 2018 do 16,00 hod.u příslušného registračního úřadu podle § 21 odst.3 zák.491/2001 Sb <.>,tj.obecního úřadu v obcích,kde jsou alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad.) <.>
<br> Přílohy: Prohlášení kandidáta
Petice.<.>.<.>.<.>.voličů
(v záhlaví petice voličů podporující kandidaturu nezávislého kandidáta a na každé její další straně musí být uvedeno jméno a příjmení kandidáta,název zastupitelstva obce,do kterého kandiduje a XXX konání voleb.U voliče musí být uvedeno jméno a příjmení,datum narození celá adresa a podpis.Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději do 17.července 2018.)
Vzor kandidátní listiny č. 5 - koalice politických hnutí
Vzor č.5
<br> Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 5.a 6.10.2018
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název koalice politických hnutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: koalice politických hnutí
Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát
členem,nebo údajů
„bez politické příslušnosti“
Název politického hnutí,které kandidáta navrhlo
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br>
Zmocněnec koalice...
Vzor kanidátní listiny č. 4 - koalice politické strany a politického hnutí
Vzor č.4
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
konané ve dnech 5.a 6.10.2018
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název koalice politické strany a politického hnutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: koalice politické strany a politického hnutí
Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát
členem,nebo údajů
„bez politické příslušnosti“
Název politické strany nebo politického hnutí,které kandidáta navrhlo
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
Zmocněnec koalice politi...
Vzor kanidátní listiny č. 3 - koalice politických stran
Vzor č.3
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 5.a 6.10.2018
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br> Název koalice politických stran:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Typ volební strany: koalice politických stran
Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
<br> Část obce,nečlení-li se na části,obec,kde je kandidát
přihlášen k trvalému pobytu
<br> Název polit.strany nebo polit.hnutí,jehož je kandidát
členem,nebo údajů
„bez politické příslušnosti“
Název politické strany,která kandidáta navrhla
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
Zmocněnec koalice politick...
Vzor kandidátní listiny č. 2 - politické hnutí
Vzor č.2
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 5.a 6.10.2018
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br>
Název politického hnutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Typ volební strany: politické hnutí
<br> Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části <,>
obec,kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí <,>
jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
(Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br> Zmocněnec politického hnutí:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
Vzor kanidátní listiny č. 1 + politická strana
Vzor č.1
Kandidátní listina
<br> pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
(uvede se pouze název příslušného zastupitelstva obce,města,městyse)
<br> konané ve dnech 5.a 6.10.2018
<br> Volební obvod č.:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.(uvede se pouze v případě,že volební obvody jsou vytvořeny)
<br>
Název politické strany:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Typ volební strany: politická strana
<br> Poř <.>
č <.>
Jméno a příjmení
Pohlaví
Věk
Povolání
Část obce,nečlení-li se na části <,>
obec,kde je kandidát přihlášen
k trvalému pobytu
Název polit.strany nebo polit.hnutí <,>
jehož je kandidát členem,nebo
údaj „bez politické příslušnosti“
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
(Volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů,kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.V obcích,kde se má volit 7 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 9 kandidátů,má-li se volit 6 členů zastupitelstva,může být na KL uvedeno maximálně 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů,může být na KL uvedeno maximálně 6 kandidátů.)
<br> Zmocněnec politické strany:
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Vzor - petice
PETICE VOLIČŮ PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU
<br> volební strany (její název):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> …………………………………………………….…………………………………………………………………
<br> do Zastupitelstva obce (města,městyse):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> konané v roce 2018
<br>
Poř.číslo
Jméno a příjmení
Datum nar <.>
(dd.mm.rrrr)
Místo,kde je přihlášen k trvalému pobytu
(celá adresa trvalého pobytu)
Podpis
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br> 2 <.>
<br>
<br>
<br> 3 <.>
<br>
<br>
<br> 4 <.>
<br>
<br>
<br> 5 <.>
<br>
<br>
<br> 6 <.>
<br>
<br>
<br> 7 <.>
<br>
<br>
<br> 8 <.>
<br>
<br>
<br> 9 <.>
<br>
<br>
<br> 10 <.>
<br>
<br>
<br> 11 <.>
<br>
<br>
<br> 12 <.>
<br>
<br>
<br> 13 <.>
<br>
<br>
<br> 14 <.>
<br>
<br>
<br> 15 <.>
<br>
<br>
<br> 16 <.>
<br>
<br>
<br> 17 <.>
<br>
<br>
<br> 18 <.>
<br>
<br>
<br> 19 <.>
<br>
<br>
<br> 20 <.>
<br>
<br>
<br> 21 <.>
<br>
<br>
<br> 22 <.>
<br>
<br>
<br> 23 <.>
<br>
<br>
<br> 24 <.>
<br>
<br>
<br> 25 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany,název zastupitelstva obce,do kterého volební strana kandiduje,a XXX konání voleb.Vedle podpisu voliče*) musí být uvedeno jeho jméno,příjmení,datum narození a místo,kde je přihlášen k trvalému pobytu,jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých <.>
<br> *) Voličem je státní občan ČR,který alespoň druhý den voleb,dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci,přihlášen k trvalému pobytu.Dále je voličem i státní občan jiného státu (POZOR: pouze občan členského státu EU!!!!),který druhý den voleb,dosáhl věku nejméně 18 let a,je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu <.>
Vzor - prohlášení kandidáta
Vzor č.11
<br> Příloha ke kandidátní listině pro volby do Zastupitelstva obce (města,městyse) ……………………….…
konané ve dnech 5.a 6.10.2018
<br>
PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA
<br>
„Já níže podepsaný(á)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
jméno a příjmení
<br>
Narozen(á):.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
Trvale bytem:……………………………………………………………….<.>.……………………………………
celá adresa trvalého pobytu
<br>
<br> · prohlašuji,že souhlasím se svou kandidaturou;
· nejsou mi známy překážky volitelnosti / překážka.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.*) pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce (města,městyse);
· nedal(a) jsem souhlas k tomu,abych byl(a) uveden(a) na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.“
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
podpis kandidáta
<br>
<br>
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2018
<br>
<br>
<br> *) Uvede se odpovídající
<br> Je-li u voliče překážka volitelnosti,např.v době podání kandidátní listiny není v obci přihlášen k trvalému pobytu apod.– viz § 4 a § 5 zák.491/2001 Sb <.>,uvede se,v čem překážka spočívá s tím,že pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce,města,městyse <.>
Registrační úřady + počty podpisů
List1
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018
Potřebný počet podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta - sdružení nezávislých kandidátů
REGISTRAČNÍ ÚŘAD OBEC Celkem obyvatel k 1.1.2018 Počet podpisů pro nezávislého kandidáta Počet podpisů pro sdružení nezávislých kandidátů
České Budějovice Adamov 917 37 65
Písek Albrechtice nad Vltavou 876 36 62
Netolice Babice 122 7 9
Tábor Balkova Lhota 126 7 9
Dačice Báňovice 104 6 8
Vodňany Bavorov 1,597 64 112
Týn nad Vltavou Bečice 97 5 7
Tábor Bečice 75 4 6
Jindřichův Hradec Bednárec 117 6 9
Jindřichův Hradec Bednáreček 183 10 13
Bechyně Bechyně 5,125 154 359
Blatná Bělčice 996 40 70
Mladá Vožice Běleč 195 10 14
Kaplice Benešov nad Černou 1,427 58 100
Milevsko Bernartice 1,295 52 91
Kaplice Besednice 832 34 59
Blatná Bezdědovice 351 18 25
Vodňany Bílsko 206 11 15
Blatná Blatná 6,634 200 465
Jindřichův Hradec Blažejov 447 23 32
Český Krumlov Bohdalovice 284 15 20
Vimperk Bohumilice 323 17 23
Prachatice Bohunice 47 3 4
České Budějovice Borek 1,595 64 112
Veselí nad Lužnicí Borkovice 231 12 17
Tábor Borotín 678 28 48
Vimperk XXXXXX XXXX XXX XX XX
Borovany Borovany X,XXX XXX 291
Milevsko Borovany 209 11 15
České Budějovice Borovnice 130 7 10
České Budějovice Boršov nad Vltavou 1,879 76 132
Jindřichův Hradec Bořetín 98 5 7
Vimperk Bošice 328 17 23
České Budějovice Bošilec 205 11 15
Mirotice Boudy 188 10 14
Milevsko Božetice 367 19 26
Tábor Bradáčov 46 3 4
Milevsko Branice 299 15 21
České Budějovice Branišov 233 12 17
Blatná Bratronice 47 3 4
Český Krumlov Brloh 1,060 43 75
České Budějovice Břehov 156 8 11
Blatná Březí 73 4 6
Jindřichův Hradec Březina 124 7 9
Bechyně Březnice 208 11 15
Dačice Budeč 207 11 15
Soběslav Budislav 378 19 27
Dačice Budíškovice 720 29 51
Prachatice Budkov 93 5 7
Vodňany Budyně 47 3 4
Kaplice Bujanov 567 25 40
Vimperk Buk 288 15 21
Prachatice Bušanovice 254 13 18
Blatná Buzice 170 9 12
Strakonice Cehnice 489 25 35
Třeboň Cep 196 10 14
Mirotice Cerhonice 146 8 11
Dačice Cizkrajov 543 25 3...
Informace k podávání kandidátních listin
Příloha č.3
<br> INFORMACE
<br> K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN
<br> pro volby do zastupitelstev obcí,které se uskuteční
<br> ve dnech 5.a 6.října 2018
volební strany (viz níže - § 20 zákona č.491/2001 Sb.) mohou podávat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí prostřednictvím svého zmocněnce (nezávislý kandidát podává kandidátní listinu sám) na příslušném registračním úřadě (viz příloha) <.>
Kandidátní listinu lze podat nejpozději
<br> v úterý dne 31.července 2018 do 16,00 hodin <.>
<br> Volby do zastupitelstev obcí upravují tyto právní předpisy:
· Zákon č. 491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění zákona č. 230/2002 Sb <.>,zákona č. 309/2002 Sb <.>,zákona č. 96/2005 Sb.a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb <.>
<br> · Vyhláška č. 59/2002 Sb <.>,o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb <.>,vyhlášky č. 565/2002 Sb.a vyhlášky č. 251/2006 Sb <.>
<br> Soudnictví na úseku voleb
· Zákon č.150/2002 Sb <.>,soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů
<br> Výpis ze zákona č.491/2001 Sb.<,>
<br> o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br> § 20
<br> (1) Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí,1) jejichž činnost nebyla pozastavena,a jejich koalice,nezávislí kandidáti,sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů <.>
<br> (2) Politická strana a politické hnutí může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce.Podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu samostatně,nemůže již být pro volby do téhož zastupitelstva obce součástí jiné volební strany <.>
<br> (3) Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce,a jsou-li vytvořeny volební obvody,po...

Načteno

edesky.cz/d/2365343

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz