« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky voleb
v/8
<br> ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE “
<br> Vevvolbách do zastupitelstva obce trestšs",města,městské časti,) Kunovme.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.okres.Benešpv.<.>.<.> konaných ve dnech Ídne).5:ĚQ:.T.6:ĚQ:ZQĚ$.<.>.byly podle "ýsleokt převzatýcd
<br> od okrskových volebních komisí zjištěn; výsledky voleb v obci <.>
<br> Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí,ktere předal; výsledek hlasování 1 Seznan čísel volebních okrsků,jejichž Výsledky nebyly předány ——————— Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsanycn ve v;p;sech ze seznanr voliču a jejich oooat<u 66 Celkový po“et voličů,kterým byly vydány úředni ooálkg 52 Celkový počet odevzdaných úřednícn obálek 5" A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
<br> Pořadí Jméno a příjmení vek Pořadí na HL Počet hlasi zvolení Vo1eb„í strana č,1 — Sdružení nezávislýcd kandidátů Kunovice
<br> 1.Ondřej Javorskv 33 9 45
<br> Z.XXXXXXX XXXXXX XX X XX
<br> X.XXXXX XXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXXX XX %.XX
<br> X.XXXX XXXXX XX X XX
<br> X.XXX XXXXX XX X.XX
<br> X.XXXXX XXXXX XX X.XX B) Jména a příjmení náhradníků:
<br> Pořadí Jméno a příjmení Věk Pořadí na HL Počet „lasu naar o.Volební strana č 1 — Sdružení nezávislých kandidátů Kunovice
<br> 1.XXXX XXXX XX X X
<br> X.XXXXXXXX XXXXXX Si X X
<br> C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty,hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
<br> Tclebni strana č.1 — Sdružení nezávislých kandidátů Luňovice
<br> Počet hlasů pro stranu.310,hranice' 37,4
<br> Kanfidáti Poř.Jméno a přijmení Počet hlasu
<br> číslo
<br> 1.Karel Růže< 2.Josef Patna 3.XXXXXXX XXXXXX X.Josei Lebeda XX X.XXXX XXXXX XX X.XXXX XXXX X X.XXX XXXXX XX X.Vladimír HOVGGK X X.XXXXXX XXXXXXXX XX
<br> Lh od © © Po (E\ | U) ( \ | * O<,_
<br> V/8
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE l)
<br> Hodina,den,měsíc a XXX vyhotovení zápisu
<br> Počet listů přílohy č.X:.Q.<.>.<.> Jména,příjmení a podpisy: 1) zaměs...

Načteno

edesky.cz/d/2365342

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz