« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Usnesení č.4/2018 ze dne 21.9.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.4/2018 ze dne 21.9.2018
OBEC ŽIŽELICE
<br>
U S N E S E N Í č.4/2018
VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ŽIŽELICE Ze dne 21.9.2018
<br> Obecní zastupitelstvo schvaluje:
<br> 1./ Ověřovatelé zápisu veřejného zastupitelstva p.XXXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXX
<br> X./ Program veřejného zastupitelstva
Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva <.>
<br> 3./ Prodej a pronájem pozemků.ZO byli seznámeni starostou obce,aby se na posledním
zastupitelstvu obce neprováděli žádné pronájmy ani prodeje,proto doporučuje nechat
rozhodování na novém zastupitelstvu <.>
<br> 4./ Hospodaření obce Žiželice k 31.8.2018,kde ve výkazu Fin 2 – 12 M na běžných účtech
9 431 098,56,-Kč,Výsledek hospodaření ke dni 31.8.2018 je 1 063 499,25,-Kč
<br> 5./ Rozpočtové změny- ZO schválilo rozpočtovou změnu č.4 <.>
<br> 6./ Čestné občanství - ZO projednalo při akci Rodáci Stroupeč a Hořetice udělení Čestného
občanství dle pravidel návrhy je přílohou zápisu <.>
<br> 9/ Na návrh p.Hyhlana Radka došlo k hlasování o doplnění programu jednání,a to ve věci
Opatření obecné povahy asanace území v k.ú.Hořetice a k.ú.Žiželice <.>
Žádost p.Radka Hyhlana byla schválena a je jako příloha nedílnou součástí zápisu z
jednání ZO.Pro vyřešení této záležitosti vstoupí Obec Žiželice v jednání zastupování obce
právní kanceláří <.>
<br>
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí
<br> 7./ Zahájení stavby vodovod Stroupeč <.>
<br> 8./ Starosta informoval o osazení značení na silnici 1/27
<br>
p.XXXXXXX XXXXXXXXX informovala že byl založen,<,> Okrašlovací spolek z.s.který má již
18 členů.Dále informovala o výsadbě stromů k 100.výročí vzniku
Republiky
p.XXXXX XXXXXXX zda by bylo možné kamerové záznamy ze zastupitelstva obce
oprava chodníku od Žiželice 58 po Žiželice 56
opravit cestu ze Žiželic do Staňkovic
<br>
<br>
<br>
Obecní zastupitelstvo neschvaluje
<br>
<br>
Kvitek  Petr Bc.XXXXXXXX XXXXXX
starosta obce Žiželice místostarostka obce Žiželice
<br> X Usnesení veřejného zastupitelstva obce Žiželice

Načteno

edesky.cz/d/2357656

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz