« Najít podobné dokumenty

Obec Hostašovice - Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hostašovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

78.pdf
str.1 z 2
<br> Č.j.SVS/2018/115922-T
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně
<br> a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/ 1999 Sb <.>,o
<br> veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,v souladu s ustanovením § 17 odst.1 veterinárního zákona a v souladu s § 11 odst.4 vyhlášky
<br> č.18/2018 Sb <.>,o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a
<br> zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek,v platném znění,tímto
<br> ukončuje
<br>
<br>
mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji:
<br>
<br>
<br> Čl.1
<br> Ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br>
<br> 1) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 15.09.2017 Nařízením Státní veterinární správy č.j.-
<br> SVS/2017/110343-T,o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření
<br> nebezpečné nákazy-moru včelího plodu se ukončují,jelikož uplynula stanovená pozorovací doba pro
<br> tato ochranná pásma zřízená uvedeným nařízením <.>
<br> 2) Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 25.09.2017 Nařízením Státní veterinární správy č.j.-
<br> SVS/2017/113502-T,o nařízení mimořádných veterinárních opatřeních při výskytu a k zamezení šíření
<br> nebezpečné nákazy-moru včelího plodu se ukončují,jelikož uplynula stanovená pozorovací doba pro
<br> tato ochranná pásma zřízená uvedeným nařízením <.>
<br>
<br> Státní veterinární správa na svých internetových stránkách zveřejňuje pro včelařskou veřejnost
<br> přehlednou interaktivní mapu umožňující včelařům získat okamžitý přehled o ohniscích a ochranných
<br> pásmech v souvislosti s morem včelího plodu ve všech obcích na území ČR.Mapa má informativní
<br> charakter,odkaz na stránky map...

Načteno

edesky.cz/d/2357487

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hostašovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz