« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04-12-prdz-uu-sil.-iii4432-oprava-prejezdu-p7526-km-7-455-trat-olomouc-krnov-stanoveni.pdf
04-12 - PRDZ UU - sil.III/4432 (ul.Zámecká,Velká Bystřice)- oprava přejezdu P7526 km 7,455 trať Olomouc-Krnov - stanovení
<br>
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
<br> oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br>
<br>
Spisový znak – 280.4,skartační znak/skart.lhůta – S/5
<br>
Č.j.SMOL/234431/2018/OS/PK/Vlc V Olomouci 02.10.2018
<br> Spisová značka: S-SMOL/231091/2018/OS
Uvádějte vždy v korespondenci
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXXXXX XXXXX,dveře č.X.XX
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: antonin.vlach@olomouc.eu
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
<br> (dále jen „správní orgán“),jako příslušný správní orgán podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a § 172 a §
<br> 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") <,>
<br> na základě návrhu Správy železniční dopravní cesty,státní organizace,IČO: 70994234,Oblastní
<br> ředitelství Olomouc,Dlážděná 1003/7,Praha 1-Nové Město,110 00 Praha 1,v zastoupení
<br> SEKNE,spol.s r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,779 00 Olomouc 9 podaného dne
<br> 26.09.2018,vydává opatření obecné povahy,kterým se
<br>
<br> s t a n o v í p ř e c h o d n á ú p r a v a p r o v o z u n a
<br> p o z e m n í c h k o m u n i k a c í c h
<br>
<br>
<br> a to na sil.č.III/4432,III/44317,III/4436,III/4438 a III/4433 v k.ú.Velká Bystřice,k.ú.Bystrovany <,>
<br> k.ú.Bukovany a k.ú.Holice u Olomouce a s tím související užití dopravních značek,signálů
<br> a zařízení...

Načteno

edesky.cz/d/2357459

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz